• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 25 listopada do 6 grudnia 2013 roku.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 6 grudnia 2013 r. osiągnął poziom 350,80 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości 2,25%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 49 mln zł. Drugi na rynku NewConnect indeks NCIndex30 zaliczył w omawianym okresie wzrost o 2,31%. Na rynku regulowanym odnotowaliśmy natomiast spadki - indeksy WIG20, mWIG40 oraz sWig80 straciły na wartości odpowiednio 5,73%, 3,16% oraz 3,75%. Za oceanem indeks DJIA również zmniejszył swoją wartość o 0,28%.

 

NCIndex

 

W ostatnich dwóch tygodniach 159 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 100 pozostał bez zmian, a 183 spółek potaniało.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Polska Akademia Rachunkowości S.A. – Emitent opublikował w dniu 25 listopada 2013 r. raport bieżący, w którym poinformował o zarządzeniu Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych o zwrocie wniosku Spółki w przedmiocie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu;
  • Polfa S.A. – Spółka poinformowała w dniu 4 grudnia 2013 r. o decyzji Ministerstwa Zdrowia o objęciu refundacją leku onkologicznego Spółki;
  • Grupa HRC S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa Spółki

Wzrost

 (w %)

PAKADEMIA

137,37

POLFA

134,21

GRUPAHRC

130,00

INCANA

120,00

PLAYMAKER

100,00

01CYBATON

70,83

EZO

58,33

VENTURION

56,76

EUROCENT

54,81

PHOTON

54,17

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: CCS S.A., Elemental Holding S.A. oraz ZWG S.A.

 

Nazwa Spółki

Obrót

(w tys. zł)

CCS

5886

ELEMENTAL

3407

ZWG

2639

SELVITA

2157

FLUID

2128

TELGAM

1870

WEEDO

1394

CERTUS-PDA

1375

LZMO

1341

PHARMENA

1317

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Phoenix Energy A.S. - na spadek ceny akcji Spółki wpływ miały opublikowane projekty uchwał NWZ akcjonariuszy spółki, a konkretnie projekt uchwały o wykluczeniu spółki z ASO;
  • Weedo S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Grupa Trinity  S.A. -  na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

 

Nazwa Spółki

Spadek

 (w %)

PHOENIX

-73,85

WEEDO

-68,42

GTRINITY

-67,18

IBCPOLSKA

-52,66

BOA

-49,46

MTC

-40,00

MOBINI

-40,00

FMOZAROW

-38,46

MBFACTORY

-38,24

MPAY

-37,50

 

Opracowanie:

 

Certus Capital