• Raport z debiutu - Milestone Medical Inc.Nazwa spółki: Milestone Medical Inc.

Rok założenia: 2011

Strona www: www.medicalmilestone.com

 

Data debiutu: 28 listopada 2013 r.

Sektor: ochrona zdrowia

Ticker: MMD

 

Opis działalności: Emitent posiada światową licencję na wykorzystywanie technologii CompuFlo, która pozwala na bezbolesny wtrysk lekarstw przy pomocy sterowania komputerowego oraz dodatkowo posiada patenty opracowane przez Milestone Scientific do użytku na rynkach stomatologicznych i medycznych.

 

Kapitalizacja: 159.500.000,00 zł

Wielkość oferty: 9.261.600,00 zł*

Koszty emisji: 1.466.420,00 zł*/15,83%**

Przychody za 2012 r.: 0,00 zł

Wynik netto za 2012 r.: - 3.618.670,74 zł*

Kapitał własny: 4.761.076,75 zł*

Cena/Zysk: -

Cena/Wartość księgowa: 33,50

 

Kurs odniesienia: 4,65

Kurs otwarcia: 6,95 zł

Kurs zamknięcia: 7,25 zł

Wolumen obrotu: 68787 szt.

Autoryzowany Doradca: DM WDM S.A..

Animator: BDM SA

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

MILESTONE SCIENTIFIC, INC. 45,45%/45,45%

FENG YULIN 9,09%/9,09%

DONG BINGMEI 9,09%/9,09%

ZHU YUN 7,27%/7,27%

WANG TAO 7,27%/7,27%

Free float 21,83%/21,83%

 

* przy kursie średnim kursie ogłoszonym przez NBP z dnia 28 listopada 2013 r. na poziomie 1USD = 3,0872 PLN

**proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital