• Raport z debiutu - Certus CapitalNazwa spółki: Certus Capital S.A.     

Rok założenia:  2008

Strona www:  www.certuscapital.pl

 

Data debiutu:  26 grudnia 2013 r.

Sektor:   Usługi finansowe

Ticker:   CCA

 

Opis działalności: Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Certus Capital S.A. jest świadczenie usług mających na celu kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym oraz dokonywanie inwestycji własnych. Ww. usługi świadczone są głównie przez spółkę dominującą Grupy, Certus Capital S.A. Spółka oferuje usługi w zakresie pozyskiwania kapitału dla firm, świadczenia czynności doradczych oraz podejmuje działania mające na celu propagowanie idei rozwoju rynków kapitałowych, a także edukacji inwestorów i innych uczestników rynku kapitałowego. Ponadto, w ramach własnych zasobów finansowych, Grupa dokonuje bezpośrednich inwestycji kapitałowych realizowanych przez jednostkę dominującą Grupy lub dedykowany wehikuł inwestycyjny, podmiot zależny Certus Capital sp. z o.o. - Inwestycje - sp. k.

 

Kapitalizacja: 8.872.500,00 zł

Wielkość oferty:  1.107.450,00 zł

Koszty emisji:  80.404,00/7,26%*

Przychody za 2012 r.: 1.170.892,73 zł

Zysk netto za 2012 r.: 137.690,57 zł

Kapitał własny: 484.686,66 zł

Cena/Zysk:  64,44

Cena/Wartość księgowa: 18,31

 

Kurs odniesienia: 5,35

Kurs otwarcia:  6,55 zł

Kurs zamknięcia:  6,50 zł

Wolumen obrotu: 86.963 szt.

Autoryzowany Doradca: -

Animator:  DM BDM SA

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz  % akcji / % głosów na WZ

Tomasz Maślanka  52,38%/56,68%

Vainavi Holdings Limited  20,15%/21,80%

Tomasz Puźniak  8,06%/8,72% 

Free float  19,41%/12,80%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital