• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji na rynku NewConnect

 

Listopad był miesiącem kontynuacji wzrostów na małej giełdzie w Warszawie. Na przestrzeni minionego miesiąca NCIndex skupiający spółki notowane na rynku alternatywnym nie odnotował tak okazałych wzrostów jak w październiku (kiedy wzrósł o blisko 10%), jednak wynik na poziomie +0,99% (do poziomi 352,4 pkt.) pozwolił na utrzymanie wzrostowej tendencji wypracowanej z końcem sierpnia bieżącego roku (tym samym był to czwarty wzrostowy miesiąc z rzędu). Od początku roku NCIndex jest już niemal 6% na plusie.

 

Jeszcze okazalej prezentuje się indeks skupiający akcje najbardziej płynnych spółek z małego parkietu. NCIndex30 w listopadzie zyskał na wartości 1,96%, sięgając na koniec miesiąca poziomu 1.405,31 pkt. Kolejny miesiąc wzrostu NCIndex30 sprawił, iż indeks ten zyskał w tym roku już 40,53%. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż listopad był miesiącem, podczas  którego handlowi akcjami na NewConnect towarzyszyły przyzwoite jak na ten rynek obroty (średni obrót na sesję ukształtował się na poziomie 3,7 mln zł).

 

Rok

2013

Miesiąc

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

NCIndex na koniec

miesiąca

327,0

314,9

303,9

301,3

300,1

312,6

318,5

348,9

352,4

Stopa
zwrotu

m/m

-1,12%

-3,70%

-3,49%

-0,86%

-0,40%

4,16%

1,89%

9,56%

0,99%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

3 363

2 459

2 755

2 804

1 902

2 696

4 078

4 389

3 667

 

Miniony miesiąc upłynął pod znakiem publikacji raportów za III kw. bieżącego roku. Jednak to nie spółki, które mogłyby się pochwalić znaczną progresją wyników znalazły się w centrum zainteresowana inwestorów. Największą stopę zwrotu odnotowała w minionym miesiącu spółka Polska Akademia Rachunkowości znajdująca się w upadłości (blisko +600%). Spółka ta przechodzi dynamiczne zmiany własnościowe, o czym świadczy kilkanaście raportów informujących o zmianie stanu zaangażowania przez akcjonariuszy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku spółki, która osiągnęła drugą najwyższą stopę zwrotu, tj. Dobra Nasza (+565%). Po drugiej stronie rynku, wśród najbardziej przecenionych spółek, ponownie znalazł się Internetowy Dom Zdrowia (-38,46%). Wspomniana spółka kontynuowała tym samym, zapoczątkowany wraz ze złożeniem w październiku wniosku o upadłość, trend spadkowy. W listopadzie inwestorzy najchętniej handlowali akcjami spółek Fluid (skumulowane obroty na poziomie 5,99 mln zł) oraz CCS (5,04 mln zł). Dla pierwszej z wymienionych był to kolejny miesiąc wzmożonego zainteresowania handlujących.

 

Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca

Listopad

Październik

Wartość rynkowa (mln zł)

11 121

10 881

Wartość księgowa (mln zł)

5 661

5 581

Cena/Wartość księgowa

1,96

1,95

Cena/Zysk

-

-

Stopa dywidendy (%)

0,60

0,60

 

 Debiutanci na rynku NewConnect w listopadzie

 

Spółka

Data

Pozyskany kapitał -
nowe akcje (mln zł)

Cena emisyjna (zł)/
 Kurs odniesienia (zł)

Stopa zwrotu na

 zamknięciu

w dniu debiutu

Obrót w dniu

 debiutu (tys. zł)

Autoryzowany

Doradca

HM Inwest

07.11

-

7,00

71,29%

7,85

Copernicus Securities

Certus Capital

26.11

1,1

5,35

21,50%

595,97

-

Milestone Medical

28.11

9,3

4,65

55,91%

471,22

WDM Autoryzowany Doradca

 

Pozyskany kapitał ogółem (mln zł)

10,4

Pozyskany kapitał w 2013 r. (mln zł)

94,18

Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu

49,57%

Średni obrót w dniu debiutu (tys. zł)

358,35

Liczba debiutów

3

Liczba debiutów w 2013 r.

40

Liczba notowanych spółek na koniec miesiąca

444

 

Ku uciesze inwestorów listopad nie okazał się kolejnym miesiącem błogiej ciszy na rynku ofert pierwotnych małej giełdy. Na przestrzeni minionego miesiąca na rynku alternatywnym zadebiutowały akcje trzech nowych emitentów. Wynik ten nie jest rewelacyjny, jednak wpisuje się w całoroczną tendencję (w bieżącym roku miesięczna średnia ilość debiutów wynosi 4). Głównym wydarzeniem minionego miesiąca było z pewnością powitanie na rynku NewConnect pierwszej spółki rodem ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Mowa tutaj o spółce Milestone Medical z siedzibą w Livingston. Pierwsza amerykańska spółka notowana na rynku alternatywnym prowadzi działalność w branży biotechnologicznej. Wspominana spółka przeprowadziła całkiem udaną ofertę prywatną poprzedzającą debiut w alternatywnym systemie obrotu, z której pozyskała w ramach emisji nowych akcji 3 mln USD (równowartość 9,3 mln zł). Warto zaznaczyć, że jest to jedna z większych ofert w bieżącym roku, więcej pozyskały tylko Imagis (blisko 14 mln zł) i ASM Group (blisko 11 mln zł).

 

Po listopadowych debiutach widać, iż inwestorzy są spragnieni napływu nowych spółek na rynek alternatywny. Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu sięgnęła blisko 50%, z czego na debiucie HM Inwest (deweloper mieszkaniowy) można było zarobić ponad 71%. Debiut HM Inwest nie wypada już tak okazale, jeżeli spojrzymy na wartość towarzyszących mu skromnych obrotów na poziomie 8 tys. zł. Tym niemniej pozostałe dwa debiuty cieszyły się znacznie większym zainteresowaniem. Podczas debiutu Certus Capital (spółki doradczo-inwestycyjnej) obrót akcjami sięgnął 596 tys. zł, natomiast podczas debiutu Milestone Medical 471 tys. zł. Pomimo okazałych stóp zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu, jak i całkiem sporych obrotów towarzyszących debiutantom, obraz rynku pierwotnego nie uległ znaczącej poprawie. Nadal ciężko mówić w jego przypadku o ożywieniu. 

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group SA