• Udany debiut Autoryzowanego DoradcyUdany debiut Autoryzowanego Doradcy

 

W miniony wtorek na deskach małego parkietu zadebiutowała Spółka Certus Capital S.A . Oferta objęła 207 tysięcy akcji serii D, z której Emitent pozyskał środki w wysokości ok. 1,1 miliona złotych brutto.

 

W skład grupy kapitałowej Certus Capital S.A. oprócz Emitenta wchodzą spółki-córki Certus Capital sp. z o. o. - Inwestycje - sp. k oraz Insider IR sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności Spółki Dominującej jest świadczenie usług w zakresie pozyskiwania kapitału dla firm, świadczenie usług doradczych oraz dokonywanie własnych inwestycji kapitałowych. Co więcej, od 2011 r. Certus Capital S.A. posiada status Autoryzowanego Doradcy, dzięki czemu może oferować kompleksową obsługę procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 

Pierwsze notowanie na debiutanckiej sesji rozpoczęło się od ceny 6,55 zł, czyli o 22,4%  wyższej niż cena emisyjna. Na zamknięciu kurs uplasował się na poziomie 6,50 zł, co oznacza, że już po pierwszym dniu inwestorzy zyskali 21,5%. W tym dniu również wolumen obrotu sięgnął wysokiego poziomu 595,97 tys. zł, generując jednocześnie blisko 11,5% dziennego obrotu na małym parkiecie.

 

Pozyskany w drodze emisji kapitał Spółka planuje przeznaczyć na rozwój prowadzonej działalności, co powinno skutkować zdobyciem znaczącej pozycji na krajowym rynku podmiotów doradczych na rynku kapitałowym. Jak komentuje sam Prezes Tomasz Maślanka – „Mamy ambitne plany rozwoju, stąd decyzja, aby po wprowadzeniu wielu naszych klientów na rynek NewConnect w końcu samemu skorzystać z dobrodziejstw rynku kapitałowego i pozyskać kapitał od giełdowych inwestorów. Pozyskane z emisji środki przeznaczymy przede wszystkim na powiększenie naszego portfela inwestycyjnego oraz wzmocnienie działu sprzedaży”.

 

 Tomasz Maślanka, Prezes Zarządu Certus Capital

Tomasz Maślanka

W znacznym stopniu plany te przekładają się również na prognozowane wyniki finansowe, które mówią o możliwości osiągnięcia w bieżącym roku przychodów w wysokości 1,8 mln zł. i zysków w wysokości 0,5 mln zł, czyli ponad 260% większych niż w roku ubiegłym. Wyniki te mogą wydawać się bardzo optymistyczne, jednakże Grupie udało się już w znacznej części wypracować zakładany plan - blisko 1,2 mln zł przychodów i niemal 0,25 mln zł zysku netto już w przeciągu ostatnich 3 kwartałów 2013 roku. Również w poprzednich latach cała Grupa Kapitałowa Spółki notowała obiecujące wyniki – wzrost przychodów w 2012 r. na poziomie 25% r/r oraz wzrost poziomu marży operacyjnej z 10% do ponad 13% w 2012 r. Dlatego też nie powinny dziwić słowa Prezesa Zarządu Tomasza Maślanki – „Wykonanie prognozy jest niezagrożone. Ostatni kwartał roku powinniśmy zamknąć bardzo dobrym wynikiem, związanym z dynamiką realizowanych projektów doradczych, jak i działalności inwestycyjnej". 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital