• Raport z debiutu z debiutu - Leasing – Experts 



Nazwa spółki: Leasing – Experts S.A.

Rok założenia: 2010

Strona www: www.leasing-experts.pl

 

Data debiutu: 17 października 2013 roku

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: LEX

 

Opis działalności: Spółka działa w branży leasingowej na terenie całej Polski. Utworzona sieć brokerów świadczy usługi w zakresie sprzedaży produktów leasingowych, kredytowych oraz factoringowych przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto spółka działa na rynku nieruchomości. Cel Emitenta na lata 2013 – 2014 to stworzenie funduszu leasingowego skupiającego się na produktach związanych z leasingiem nieruchomości komercyjnych o wartości do 1 mln zł.

 

Kapitalizacja: 2 340 000,00 zł

Wielkość oferty: 549 231,50 zł

Koszty emisji: 84 677,93 / 15,42%*

Przychody za 2012 r.: 1 147 976,82 zł

Zysk netto za 2012 r.: 105 780,13 zł

Kapitał własny: 220 470,12 zł

Cena/Zysk: 22,12

Cena/Wartość księgowa: 10,61

 

Kurs odniesienia: 0,65

Kurs otwarcia: 0,87

Kurs zamknięcia: 1,30

Wolumen obrotu: 178 209 szt.

Autoryzowany Doradca: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Animator: BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Marcin Pawłowski 55,56% / 65,22%

ABS Investment S.A. 10,26% / 8,03%

Artur Mrzygłód 6,84% / 5,35%

Free float 27,35% / 21,40%

 

*procent wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital