• Nowy Indeks na NewConnectNowy indeks na NewConnect

 

NCIndex30 jest odpowiedzią Giełdy na problem płynności, która obecnie jest największym problemem alternatywnej platformy. Potwierdza też zjawisko konstruktywnego dialogu z inwestorami, sprawiając, że inwestorzy mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość.

 

Pod koniec czerwca Giełda Papierów Wartościowych wprowadziła NCIndex30 – indeks najbardziej płynnych spółek na NewConnect. W Alternatywnym Systemie Obrotu, to spółki których wartość akcji znajdujących się w wolnym obrocie przekracza 1 mln PLN, nie znajdują się w upadłości oraz, co skądinąd oczywiste, nie są zakwalifikowane do segmentów HLR oraz SHLR. Podobnie jak NCIndex, NCIndex30 jest indeksem dochodowym i do jego obliczania uwzględnia się ceny akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Kwalifikacja do indeksu następować będzie raz na kwartał po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada, zaś zmiany wchodzić będą po sesji w trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia. Datą początkową indeksu jest 31 grudnia 2012 r., a jego wartość bazowa wyniosła 1000 pkt.

 

Nowością jest sposób doboru spółek do NCIndex – kryterium stanowi płynność mierzona wskaźnikiem mediany obrotów z ostatnich 6 miesięcy. Dlaczego medianą? W przypadku średniej nie trudno wyobrazić sobie jakość indeksu, będącą skutkiem jednosesyjnych rekordowych obrotów, które stanowiłyby podstawę do kwalifikacji do NCIndex30.  Mediana niweluje ten problem. Jest ona odporna na incydentalne zjawiska, których na NewConnect jest pod dostatkiem, a więc stanowi zdecydowanie bardziej miarodajne kryterium kwalifikujące do indeksu niż średnia. Mediana wskazuje poziom obrotów, który wystąpił na największej liczbie sesji w badanym okresie, podczas, gdy średnia pokazuje przeciętne obroty. Dzięki takiemu rozwiązaniu w skład  nowego indeksu weszły spółki charakteryzujące się największą płynnością, których walorami handlowano regularnie, a więc względnie stabilne i przewidywalne. Do grona liderów zakwalifikowały się m.in. lider rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej Medicalgorithmics SA,  producent wyrobów gumowych i metalowo-gumowych ZWG SA oraz producent maszyn i urządzeń o zwiększonej trwałości Plasma System SA.

 

Kolejny krok Giełdy stanowi pewne remedium na trapiące NewConnect bolączki, zwłaszcza w zakresie płynności, wysokiej zmienności i ryzyka inwestycyjnego. Na płynność alternatywnego parkietu wpływ ma stosunkowo niewielkie grono emitentów, a przy takiej liczbie spółek ciężko oddzielić przysłowiowe ziarno od plew. NCIndex30 najbardziej płynnych spółek jest więc dobrym narzędziem decyzyjnym dla inwestorów. Wygląda też obiecująco pod względem wyników, zwłaszcza na tle NCIndex, który niedawno osiągnął swoje historyczne minimum.

 

Wprowadzenie kolejnych zmian w alternatywnym systemie nie rozwiązuje wszystkich newconnect’owych problemów, jednak ma niezwykle pozytywny wydźwięk z innego powodu – potwierdza niezwykle istotny parametr rzutujący na przyszłość NewConnect – stały, konstruktywny dialog inwestorów z Giełdą, który dzięki inicjatywom SII i ekspertów rynkowych pozwala inwestorom z nadzieją patrzeć w przyszłość tego rynku, na którym kolejne usprawnienia są jedynie kwestią czasu. 

 

Portfel indeksu NCIndex30

Lp

Instrument

Kod ISIN

Kurs na sesji** (PLN)

 Pakiet

Wartość rynkowa pakietu (PLN)

Dzienna zmiana kursu*** (%)

Udział w portfelu (%)

Wpływ na indeks**** (%)

1

MEDICALG

PLMDCLG00015

75.00

250 000

18 750 000

7.9

10.340

0.82

2

ZWG

PLZWG0000016

5.49

3 104 000

17 040 960

1.5

9.398

0.14

3

PLASMA

PLPLSMS00010

17.40

894 000

15 555 600

3.6

8.578

0.31

4

PGSSOFT

PLSFTWR00015

3.41

3 906 000

13 319 460

2.4

7.345

0.18

5

LUG

PLLUG0000010

3.40

3 408 000

11 587 200

0

6.390

---

6

11BIT

PL11BTS00015

9.38

1 227 000

11 509 260

4

6.347

0.25

7

PRYMUS

PLPRMUS00013

2.59

2 901 000

7 513 590

0.8

4.144

0.03

8

CSY

PLCSYSA00016

3.95

1 895 000

7 485 250

- 0.3

4.128

- 0.01

9

WINDMOBIL

PLWNDMB00010

5.78

1 242 000

7 178 760

- 0.2

3.959

- 0.01

10

AGROLIGA

CY0101452114

130.00

51 000

6 630 000

- 3.5

3.656

- 0.13

11

UBOATLINE

PLUBTLN00012

5.95

1 077 000

6 408 150

0

3.534

---

12

FLUID

PLFLUID00017

0.78

7 300 000

5 694 000

5.4

3.140

0.17

13

NICOGAMES

PLNCLGM00014

0.03

187 987 000

5 639 610

0

3.110

---

14

VEDIA

PLVEDIA00011

0.35

13 991 000

4 896 850

0

2.700

---

15

PSWCAPITA

PLGPSW000017

0.22

18 900 000

4 158 000

0

2.293

---

16

ATONHT

PLATNHT00014

0.29

14 033 000

4 069 570

0

2.244

---

17

DAAH

PLDAABH00013

5.08

774 000

3 931 920

- 2.3

2.168

- 0.05

18

I3D

PLI3D0000011

1.65

2 379 000

3 925 350

- 2.4

2.165

- 0.05

19

BLACKPOIN

PLBLKPT00018

1.22

3 130 000

3 818 600

- 6.2

2.106

- 0.13

20

SMSKREDYT

PLSMSKH00019

1.03

3 000 000

3 090 000

- 8.8

1.704

- 0.15

21

PREMETINV

PLLGLSR00013

0.91

3 175 000

2 889 250

0

1.593

---

22

MRKUCHAR

PLLSNRN00015

1.30

2 126 000

2 763 800

3.2

1.524

0.05

23

VENO

PLVENO000016

0.64

4 041 000

2 586 240

0

1.426

---

24

MODECOM

PLMDCOM00017

19.00

133 000

2 527 000

- 2.1

1.394

- 0.03

25

DEPEND

PLDEPND00017

0.39

6 065 000

2 365 350

2.6

1.304

0.03

26

INVENTI

PLINVNT00011

0.20

10 670 000

2 134 000

- 4.8

1.177

- 0.06

27

EDISON

PLEDSON00018

3.05

497 000

1 515 850

1.3

0.836

0.01

28

PARTNER

PLPRNRH00010

0.08

12 000 000

960 000

0

0.529

---

29

DIGATE

PLNOVIN00012

0.05

15 675 000

783 750

0

0.432

---

30

ADASTRA

PLASTRA00012

0.88

689 000

606 320

3.5

0.334

0.01

 

 

RAZEM

 

1 773 787 890

 

100

 

 * na podstawie ostatnich 20 sesji

** kurs ostatniej transakcji
*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu

Źródło: www.newconnect.pl 

 

Opracowanie:

Capital Ventures