• Raport z debiutu - Grupa TrinityNazwa spółki: Grupa Trinity S.A.

Rok założenia: 2009

Strona www: www.grupatrinity.pl

 

Data debiutu: 19 kwietnia 2013 r.

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: GTY

 

Opis działalności: Grupa Trinity S.A. świadczy usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej oraz prawa. Działalność Emitenta skupia się na trzech obszarach: doradztwie biznesowym, obsłudze prawnej oraz inwestycjach private equity. Ponadto Emitent posiada certyfikaty Autoryzowanego Doradcy na NewConnect oraz na rynku obligacji Catalyst.

 

Kapitalizacja: 60 459 957,99 zł

Wielkość oferty: 0,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody za 2012 r.: 201 233 961,31 zł

Zysk netto za 2012 r.: -280 752,33 zł

Kapitał własny: 6 132 202,14 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 9,86

 

Kurs odniesienia: 46,71 zł

Kurs otwarcia: 0,00 zł

Kurs zamknięcia: 46,71 zł

Wolumen obrotu: 0 szt.

Autoryzowany Doradca: Emitent - Grupa Trinity S.A.

Animator: DM PKO BP

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Acino Corp. Ltd. 47,77%/47,77%

Skralina Holdings LTD 33,99%/33,99%

Tomasz Szczurowski 6,90%/6,90%

Free float 11,35%/11,35%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital