• Odnowa NewConnect od 1 czerwcaOdnowa NewConnect

 

Giełda reformuje mały parkiet. Zmienia zasady zarówno wobec emitentów jak i autoryzowanych doradców.

 

Od 1 czerwca 2013 r. spółki zabiegające o wejście na NewConnect będą musiały przedstawić audytowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, przez rok od emisji nie będą tez mogły wprowadzić do obrotu akcji objętych po cenie o co najmniej połowę niższą od ceny pozostałych emisji, jeśli emisja uprzywilejowana cenowa miała miejsce w okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających planowany debiut. Spółki już notowane będą musiały czekać rok, jeśli akcje z emisji uprzywilejowanej cenowo są o połowę tańsze od trzymiesięcznej średniej akcji już notowanych.


Szerszy będzie też zakres informacji publikowanych w dokumentach informacyjnych oraz raportach kwartalnych.

Autoryzowanymi doradcami nie będą zaś mogły być podmioty powiązane ze sobą kapitałowo lub personalnie.

- Mieliśmy do czynienia z tworzeniem grup, w ramach których inni autoryzowani doradcy wprowadzali na NewConenct bardzo dobre podmioty, a inni bardziej ryzykowne – zaznacza Beata Jarosz, wiceprezes GPW.

Już dzisiaj GPW wykluczyła z grona autoryzowanych doradców 9 firm zajmujących się NewConnect i 13 rynkiem obligacji Catalyst.

 

- Metodologia oceny Autoryzowanych Doradców obejmuje analizę i ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych przez emitentów znajdujących się w portfelu danego AD, emisji wprowadzonych do ASO, wykonywanie przez podmioty doradcze obowiązków przewidzianych regulacjami ASO oraz innych działań na rzecz rozwoju ASO. Giełda, dokonując oceny Autoryzowanych Doradców przywiązuje również szczególną wagę do jakości usług przez nich świadczonych, ich sytuacji finansowej oraz nieposzlakowanej opinii. Ocena AD jest dokonywana raz w roku - podała giełda w komunikacie.

 

Opracowanie:

 

www.pulsinwestora.pb.pl