• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 2 kwietnia 2013 roku do 12 kwietnia 2013 roku.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 12 kwietnia 2013 r. osiągnął poziom 31,82 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 2,69%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 29 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – sWIG80 stracił 1,2%, mWIG40 zyskał o 0,22%, a WIG20 zanotował wzrost o 1,14%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 2,01%.

 

Statystyki Rynkowe

 

W ostatnich dwóch tygodniach 116 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 104 pozostał bez zmian, a 218 spółek potaniało.

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Biogened S.A. – na wzrost kursu miał wpływ opublikowany raport roczny za 2012 rok, w którym spółka wykazała 2,3 mln zł zysku netto
  • Grupa Jaguar S.A. – wzrost cen akcji spowodowany był opublikowaniem raportu bieżącego RB7/2013, w którym spółka poinformowała o nabyciu nieruchomości gruntowej w okolicach Trójmiasta
  • Precious Metals Investments S.A. – na wzrost kursu akcji miały wpływ raporty bieżące z ostatnich dwóch tygodni, w których Emitent opublikował informacje o podpisanych przez spółkę zależną w Wielkiej Brytanii umowach na łączną wartość ok. 488,8 tys. GBP

 

Nazwa spółki

Wzrost (w %)

BIOGENED

86,77%

GRJAGUAR

61,45%

PREMETINV

55,88%

MGMSYS

49,17%

MRKUCHAR

46,46%

EPICTURES

38,89%

STOPKLA

38,39%

POLSKIHR

34,69%

PLAYMAKER

33,33%

URLOPYPL

33,33%

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Precious Metals Investments S.A.,  ZWG S.A. oraz Inventi S.A.

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

ZWG

4953

PREMETINV

4696

INVENTI

2645

ELEMENTAL

2178

MDEVELOP

784

FLUID

741

I3D

741

DEPEND

668

STERGAMES

454

DAAH

446

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Positive Advisory S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • 01CYBERATON S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • A.pl Internet S.A. – powodem spadku kursu akcji są uchwały podjęte na ostatnim NWZA, w których postanowiono o emisji akcji z wyłączeniem praw poboru.

 

Nazwa spółki

Spadek(w %)

POSITIVE

-80,00%

01CYBATON

-61,14%

APLINTER

-54,29%

WASPOL

-50,00%

GPFCAUSA

-50,00%

ROCCA

-46,67%

STIGROUP

-44,44%

T2INVEST

-42,75%

ORIONINV

-42,26%

MINOX

-40,63%

 

Opracowanie:

 

Certus Capital