• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji NewConnect

 

Marzec nie okazał się̨ łaskawy dla inwestorów na rynku alternatywnym. W dniu 26 marca 2013 r. indeks skupiający spółki notowane na NewConnect pogłębił (ustanowiony w dniu 22 lutego 2013 r.) dołek na poziomie 32,54 pkt. (w cenach zamknięcia) do 32,08 pkt.

 

Ostatecznie NCIndex zakończył miesiąc wynikiem 32,28 pkt, o 2,39% niższym niż miesiąc wcześniej. Spadki na rynku alternatywnym nie były odosobnione, bowiem indeks szerokiego rynku WIG również stracił w marcu na wartości (2,45%).

 

Rok

2012 

2013

Miesiąc

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

NCIndex na koniec

miesiąca

34,55

34,70

35,24

33,45

33,26

33,73

33,07

32,28

Stopa
zwrotu

m/m

1,92%

0,43%

1,56%

-5,08%

-0,57%

1,41%

-1,96%

-2,39%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

3 612

3 120

2 518

4 075

3 258

2 827

2 911

3 363

 

Niepokojącym w przypadku NewConnect może być fakt, iż nowemu historycznemu minimum towarzyszył wzrost średnich obrotów na sesję do 3,4 mln zł z 2,9 mln zł miesiąc wcześniej. W marcu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie kontynuowała porządki na rynku alternatywnym. Tym razem dotyczyły one już nie tylko spółek, lecz także Autoryzowanych Doradców (z listy skreślono jednego z nich). Na przestrzeni minionego miesiąca miała miejsce okresowa weryfikacja segmentów na rynku NewConnect, w wyniku której do segmentu HLR zakwalifikowane został akcje 149 emitentów, natomiast do segmentu SHLR 34. Dodatkowo do segmentu NC Lead, który skupia spółki aspirujące do przejścia na główny rynek, zakwalifikowano akcje następujących spółek: 5th Avenue Holding, Agroliga Group, Biogened, EGB Investments, Esotiq & Henderson, Internet Media Services, Invista, LUG, Mabion, Mera, PGS Software, Pharmena, Plasma System, Progres Investment, SMS Kredyt Holding, Synektik, Tele-Polska Holding oraz ZWG.

 

Wśród spółek, które zyskały w marcu najwięcej na wartości, warto wyróżnić Uboat-Line (+115%). Spółka ta kontynuowała na przestrzeni minionego miesiąca trend wzrostowy zapoczątkowany w lutym po publikacji raportu za IV kw. 2012 r. Po drugiej stronie rynku, wśród spółek, które uległy najmocniejszej przecenie, szczególnie mocno na wartości straciły papiery wartościowe Agromy. Spółka ta zmniejszyła w marcu swoją kapitalizację o przeszło 66%. Dodatkowo przecenie towarzyszyły wysokie jak na rynek NewConnect obroty. Skumulowana wartość transakcji papierami wspomnianej spółki wyniosła w marcu 1,34 mln zł (10 najaktywniejsza pod tym względem spółka). Największym zainteresowaniem cieszyły się̨ w ubiegłym miesiącu akcje dobrze znanych inwestorom z rynku alternatywnego spółek, tj. ZWG (wartość obrotów 9,23 mln zł) oraz Inventi (7,00 mln zł).

 

Opracowanie:

 

Przegląd sytuacji NewConnect