• Raport z debiutu - LogzactNazwa spółki: Logzact S.A.     

Rok założenia:  2008

Strona www:  www.logzact.pl

 

Data debiutu:  22 marca 2013 r.

Sektor:   Usługi inne

Ticker:   LGZ

 

Opis działalności: Logzact S.A. świadczy usługi wzdrażania zintegrowanych systemów logistycznych. Zakres usług emitenta obejmuję: analizę logistyczną, projektowanie, wizualizację oraz symulację proponowanych rozwiązań i systemów. Emitent oferuję rozwiązania systemów automatycznych jak i hardware logistyczny.

 

Kapitalizacja: 39 483 244,50 zł

Wielkość oferty:  2 130 860,00 zł

Koszty emisji:  7 054,00 zł/0,33%*

Przychody **:  5 467 984,00 zł

Zysk netto **: -296 472,00 zł

Kapitał własny: 2 169 926,00 zł

Cena/Zysk:  ---

Cena/Wartość księgowa: 18,20

 

Kurs odniesienia: 18,00 zł

Kurs otwarcia:  20,01

Kurs zamknięcia:  24,01 zł

Wolumen obrotu: 565 szt.

Autoryzowany Doradca: Łuczyński i Wspólnicy sp. k.

Animator:  Dom Maklerski PKO BP

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz  % akcji / % głosów na WZ

Tomasz Grabiak  54,29%/54,29%

LMB Capital S.A.  26,15%/26,15%

Swisslog Holding AG  10,00%/10,00%

Przemysław Biłozor  6,08%/6,08%

Free float  3,48%/3,48%

 

*proc. wielkości oferty

**dane finansowe za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.09.2012 r.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital