• Debiutanci rynku NewConnect - LutyDebiutanci

 

W lutym rynek alternatywny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powitał trzech nowych emitentów. Tym samym liczba notowanych spółek wzrosła na konieć ubiegłego miesiąca do 434, rekordowego poziomu w historii funkcjonowania rynku NewConnect.

 

Wszyscy debiutanci z lutego pozyskali kapitał w ramach ofert poprzedzających wprowadzenie instrumentów do obrotu na rynku alternatywnym. Łączna wartość́ kapitału z akcji nowej emisji wyniosła 2,9 mln zł (wartość́ najniższa od października 2012 r.).

 

Największą ofertę̨ przeprowadził A.P.N Promise (dostawca rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i służby zdrowia). Spółka ta pozyskała 1,5 mln zł, które planuje przeznaczyć́ na nowe akwizycje oraz rozwój działu handlowego i wdrożenie systemu CRM. W przypadku statystyk stop zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu 2 z 3 debiutantów zakończyło pierwszy dzień notowań kursem znacząco przewyższającym kurs odniesienia.

 

Spółka

Data

Pozyskany kapitał    
 (mln zł)

Cena emisyjna (zł)/ Kurs odniesienia (zł)

Stopa zwrotu na

 zamknięciu

w dniu debiutu

Obrót w dniu

 debiutu (tys. zł)

Autoryzowany

Doradca

Eurocent

06.02

0,5

7,17

29,01%

34,80

Blue Tax Group

A.P.N Promise

07.02

1,5

2,60

51,54%

93,22

Secus AM

Inwestycje Alternatywne Profit

21.02

0,9

1,90

-9,47%

24,05

DM Capital Partners

 

W dniu debiutu najmocniej wzrosły papiery wartościowe wspomnianej spółki A.P.N Promise, o ponad 50%. Spadek o blisko 10% w dniu debiutu odnotowały natomiast akcje Inwestycji Alternatywnych Profit (spółka zajmuje się̨ handlem detalicznym kruszcami inwestycyjnymi oraz numizmatami i kamieniami szlachetnymi).

 

Wykres 1

 

Największym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszył się̨ debiut A.P.N Promise, obroty akcjami wspomnianej spółki w dniu jej pierwszego notowania wyniosły 93 tys.́. zł, przy średnich obrotach przypadających na debiutanta w lutym na poziomie 50,69 tys.́. zł. Miniony miesiąc był znacznie gorszy od analogicznego okresu roku 2012. Liczba debiutów spadła z 9 do 3, spółki pozyskały o 17,7 mln zł mniej kapitału, a średni obrót akcjami debiuttanta w dniu jego pierwszego notowania był o ponad 200 tys.́. zł niższy.

 

Pozyskany kapitał ogółem (mln zł)

2,9

Pozyskany kapitał w 2013 r. (mln zł)

19,45

Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu

23,69%

Średni obrót w dniu debiutu (tys. zł)

50,69

Liczba debiutów

3

Liczba debiutów w 2013 r.

8

Liczba notowanych spółek na koniec miesiąca

343

 

Pozytywnie na tym tle przedstawia się̨ jedynie średnia stopa zwrotu przypadająca na debiutanta, w minionym miesiącu była ona o blisko 3 p.p. wyższa od średniej stopy zwrotu w lutym 2012 r.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group