• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji

 

Po udanym styczniu w lutym nastroje inwestorów na rynku alternatywnym zostały nieco ostudzone. Na przestrzeni minionego miesiąca indeks skupiający spółki notowane na rynku NewConnect spadł bowiem o 1,96% do poziomu 33,07 pkt, odnotowując 20 stycznia historyczne minimum w ujęciu kursu za- mknięcia w wysokości 32,54 pkt.

 

Słabośc rynku NewConnect nie była w lutym  wyjątkiem, w tym samym okresie indeks szerokiego rynku WIG spadł bowiem o 1,2%. Swoistej stabilizacji uległy obroty na rynku alternatywnym, w minionym miesiącu wyniosły one blisko 3 mln zł na sesję, co jest wartością nieznacznie przewyższającą tą ze stycznia 2013 r. W lutym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie postanowiła wprowadzić zmiany w regulaminie alternatywnego systemu obrotu, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2013 r.

 

Rok

2012

2013

Miesiąc

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

NCIndex na koniec

miesiąca

33,90

34,55

34,70

35,24

33,45

33,26

33,73

33,07

Stopa
zwrotu

m/m

-7,63%

1,92%

0,43%

1,56%

-5,08%

-0,57%

1,41%

-1,96%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

1 758

3 612

3 120

2 518

4 075

3 258

2 827

2 911

 

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy wprowadzenie kryterium minimalnego rozproszenia akcjonariatu w ramach pierwszego wprowadzenia akcji emitenta na rynek NewConnect, nałożenia obowiązku zawarcia przez emitentów umów z Autoryzowanym Doradcą na 3 lata (wcześniej na rok) oraz podwyższenie maksymalnej wysokości kary pieniężnej nakładanej na doradcę lub emitenta do 50.000 zł. Wprowadzone zmiany należy uznać za pozytywne, powinny one wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa obrotu oraz na skrupulatniejsze wypełnianie obowiązków informacyjnych.

 

Miniony miesiąc upłynął także pod znakiem publikacji przez spółki raportów za IV kwartał 2012 r. Wśród spółek, które wyraźnie poprawiły swoje wyniki w relacji IV kw. 2012/IV kw. 2011 r. znalazł się m.in. Monday Development (wzrost zysku o ponad 600%, wzrostu kursu o 562%).

 

W lutym dużym zainteresowaniem cieszyły się papiery wartościowe Precious Metals Investments. Spółka ta na przestrzeni minionego miesiąca wielokrotnie informowała o zawarciu istotnych umów na dostawę złota inwestycyjnego, co wyraźnie przypadło do gustu inwestorom. Fakt ten potwierdzają zarówno wysokie skumulowane obroty za luty (ponad 6 mln zł), jak i wzrost samego kursu akcji spółki (o blisko 270%).

 

Po drugiej stronie rynku, wśród spółek, które najmocniej straciły na wartości, znalazła się poznańska Aqua. Spółka ta po wcześniejszym rajdzie od grudnia do końca stycznia (kurs wzrósł wtedy o blisko 300%) zanotowała w lutym spory spadek, o 60%, niemal wracając do poziomów sprzed gwałtownej zwyżki.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group