• Komunikaty emitentówSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 5 marca 2013 r. do 15 marca 2013 r.

 

 

5 marca 2013 roku

PMI

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu istotnej umowy na sprzedaż i dostawę złota inwestycyjnego o wartości 1 210 tys. zł. Termin realizacji kontraktu upływa 29 marca 2013 roku.

 

6 marca 2013 roku

i3D

Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy z Kopalnią Soli "Wieliczka" S.A., której przedmiotem jest "Projekt i wykonanie multimediów w komorach Lill Górna i Kazanów wraz z dostawą i montażem systemu oświetlenia i wykonaniem sieci elektrycznych i teletechnicznych oraz wierzchniej warstwy podłogi w komorze Lill Górna w ramach projektu "Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego poprzez udostępnienie komór Lill Górna i Kazanów". Kontrakt opiewa na wartość 5 690 tys. zł, a termin realizacji upływa 14 sierpnia 2013 roku.

 

7 marca 2013 roku

DOMEX-BUD DEVELOPMENT

Zarząd Emitenta poinformował o rozpoczęciu budowy w Kątach Wrocławskich budynku mieszkalno-usługowego, o powierzchni 747 m2. W budynku znajdować się będzie 6 lokali usługowych oraz 6 mieszkań.

 

8 marca 2013 roku

Fabryka Konstrukcji Drewnianych

Emitent poinformował o otrzymaniu podpisanej umowy od Warbud S.A.. Umowa dotyczy budowy trzech magazynów soli. Pierwsze dwa zostaną wybudowane w Kurowie (woj. lubelskie), natomiast trzeci w Kolonii Dys (woj. lubelskie). Wartość umowy wynosi 3 629 tys. zł, a termin realizacji przewidziany jest na 31 grudnia 2013 roku.

 

11 marca 2013 roku

NAVIMOR-INVEST

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z ZAKŁAD INŻYNIERYJNY "GEOREM" Sp. z o.o.. Umowa dotyczy wykonania kolumn  iniekcyjnych, w ramach projektu "Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej". Wartość kontraktu wynosi  2 759 tys. zł, a termin realizacji zamówienia upływa 30 kwietnia 2014 roku.

 

12 marca 2013 roku

ATC Cargo

Emitent przekazał informację o podpisaniu umowy z Jysk Sp. z o.o. umowy  ramowej przewozu oraz umowy o świadczenie usług odprawy celnej.  Emitent zobowiązał się do obsługi spedycyjnej i transportu kontenerów z portu w Gdyni do Centrum Dystrybucji Jysk Sp. z o.o. oraz do  kompleksowej obsługi celnej i administracyjnej dotyczącej wprowadzenia na terytorium Polski towarów przeznaczonych dla kontrahenta. Umowa obowiązuje do dnia 28 lutego 2013 roku, a jej wartość szacowana jest na 5 700 tys. zł.

 

13 marca 2013 roku

EKOKOGENERACJA

Zarząd Emitenta poinformował, iż podmiot zależny Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. otrzymał ze Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze pozwolenia na budowę wiaty stalowej oraz obiektów budowlanych kontenerowej instalacji do produkcji ciepła o mocy 1MW.  Rozpoczęcie prac nastąpi po uprawomocnieniu się pozwolenia, tj. 27 marca br.

 

14 marca 2013 roku

KUPIEC

Emitent poinformował o podpisaniu listu intencyjnego Grupą Kapitałową z branży stalowej, w sprawie rozpoczęcia współpracy z obsługi spedycyjno-transportowej przez Emitenta na rzecz Kontrahenta przez 5 najbliższych lat. Szczegóły transakcji zostały utajnione. Emitent przewiduje, że wykonanie zadań zawartych w liście intencyjnym, zwiększy ilość zleceń o około 2880 rocznie,  których wartość szacowana jest na około 11 800 tys. zł.  Całkowita wartość umowy powinna wynieść około 59 000 tys. zł. Do realizacji tego projektu Emitent planuje zawiązać z inwestorami spółkę celową, która będzie odpowiedzialna za realizację dodatkowych zleceń wynikających z zawartego porozumienia.

 

15 marca 2013 roku

Elektromont

Zarząd spółki przekazał informację o otrzymaniu zlecenia od Trasko - Inwest Sp. z o.o. na wykonanie instalacji elektrycznych w zakładzie SANDEN w Polkowicach, w ramach II etapu budowy. Wartość kontraktu wynosi 2 285 tys. zł, a termin jego realizacji upływa 21 czerwca 2013 roku. 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital