• „3/5 pytań” - Wywiad z Panem Ireneuszem Plaza, Prezesem Zarządu Spółki Telemedycyna Polska S.A.Telemedycyna Polska SA

 

Telemedycyna Polska S.A. działa w branży telemedycznej obejmując obszar całej Polski. Specjalizuje się w usługach telekardiologicznych za pośrednictwem telefonu oraz Internetu. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, w którym pracują lekarze posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, zdobyte podczas pracy na renomowanych oddziałach kardiologicznych.

 

1. Dlaczego warto zainwestować w akcje Telemedycyny Polskiej S.A.?

 

Spółka systematycznie zwiększa skalę przychodów, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem rosnącej liczby Klientów. Według wstępnych danych Grupa Kapitałowa Telemedycyna Polska osiągnęła w 2012 5,8 mln PLN przychodów, co oznacza wzrost o 43,1% r/r. Dowodzi to ogromnego potencjału rynku telemedycznego w Polsce, gdzie Telemedycyna Polska zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na rynku usług telekardiologicznych. Kolejne wdrażane usługi w połączeniu z intensyfikacją działań sprzedażowych w kolejnych kwartałach powinny mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększanie skali biznesu i tym samym zwielokrotnienie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

 

2. Co uważa Pan za największy sukces Telemedycyny Polskiej S.A. w ostatnim roku?

 
Największym sukcesem Spółki w 2012 r. było zauważalne zwiększenie skali i palety świadczonych przez Spółkę usług przekładające się na dynamiczny wzrost liczby Klientów – zarówno wśród pacjentów indywidualnych jak i podmiotów medycznych.  W konsekwencji istotnego zwiększenia bazy obsługiwanych Klientów z sukcesem udało się nam również przygotować strukturę firmy do obsługi większej ilości pacjentów. Pod koniec 2012 r. skutecznie wdrożyliśmy na rynek zupełnie nową usługę nieinwazyjnego badania diagnostycznego określającego ryzyko zachorowania na choroby serca – Kardiotest.

 

3. Co uważa Pan za największą porażkę Telemedycyny Polskiej S.A. w ostatnim roku?

 
Mimo dynamicznie zwiększającej się skali biznesu Spółce nie udało się zamknąć minionego roku dodatnim wynikiem finansowym na poziomie zysku netto. Spółka w 2012 r. ponosiła jednak wydatki inwestycyjne oraz relatywnie wysokie koszty usług obcych i wynagrodzeń, które związane były
z przygotowaniem Spółki do obsługi większej ilości Klientów, usprawnieniem formuły dotychczas świadczonych usług i pracami związanymi z poszerzeniem oferty telekardiologicznej. Pod koniec minionego roku podjęto działania zmierzające do optymalizacji wewnętrznych procesów
i reorganizacji działu handlowego, które służyć będą poprawie rentowności Spółki przy zachowaniu dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych Klientów. Wyniki podjętych działań widoczne będą już od I kwartału 2013 r.

 

3.Jakie największe wyzwania stoją przed Telemedycyną Polską S.A. w 2013 r.?

 
Najważniejszym wyzwaniem w tym roku będzie trwała poprawa rentowności spółki. Podjęte działania prowadzą do zamknięcia każdego z kwartałów roku 2013 zyskiem netto, a nie tylko po I kwartale, jak to miało miejsce w 2012 r.  Wyzwaniem na 2013 rok będzie również poszerzenie wachlarza świadczonych usług z zakresu telekardiologii, a także uruchomienie dotychczas świadczonych usług, w tym usługi Kardiotest, u kolejnych podmiotów medycznych. W planach Spółki jest również przetestowanie nowych, niestosowanych do tej pory form sprzedaży usług. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że rynek ten, mimo coraz większej popularności, zdecydowanie wymaga dalszych działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii. W związku z powyższym w kolejnych kwartałach Spółka we współudziale z partnerami strategicznymi i sponsorami będzie kontynuowała organizację akcji medycznych. Spółka ponadto planuje usprawnić efektywność marketingową poprzez finalizację prac nad nową stroną internetową Spółki oraz rozpoczęcie działań PR.

 

5. Jak wyobraża Pan sobie Telemedycynę Polską S.A. za 3-5 lat?

 

Nadal jako pioniera i eksperta w dziedzinie telekardiologii masowo obsługującą klienta indywidualnego oraz posiadającą kilkaset partnerskich placówek medycznych, które korzystając z usług naszej firmy znacznie rozszerzają własny zakres usług. W dalszym ciągu będziemy również wykorzystywać nasz wypracowany bogatym doświadczeniem, silny potencjał sprzedażowy, będący trwałą przewagą konkurencyjną Spółki. 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital