• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 1 marca 2013 r. osiągnął poziom 33,16 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości 0,82%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 41 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – sWig80 stracił 0,77%, mWIG40 wzrósł o 1,77%, a WIG20 zanotował spadek o 0,93%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 0,77%. 

 

NCIndex

 

W ostatnich dwóch tygodniach 155 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 89 pozostał bez zmian, a 190 spółek potaniało.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • D&D S.A. – Zarząd poinformował, iż dnia 26.02.2013 r. do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, został złożony wniosek o zmianę prowadzenia postępowania upadłościowego z likwidacyjnej na układową;
  • Montu Holding S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Nemex S.A. -  powodem wzrostu cen akcji był raport bieżący z 26 lutego 2013 roku, w którym spółka poinformowała o zmianie przedmiotu prowadzonej działalności;

 

Nazwa spółki

Wzrost

(w %)

DXD 300,00%
MONTUHOLD 147,06%
NEMEX 140,00%
FLUID 100,00%
DEMOLEN 91,22%
ATSENERGY 77,78%
WEEDO 62,50%
MTC 60,00%
SELVITA 52,20%
MBFACTORY 51,85%

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Precious Metals Investments S.A., Depend S.A. oraz Fluid S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót

( w tys. zł)

PREMETINV 4 519
DEPEND 3 519
FLUID 3 090
ZWG 2 198
PRYMUS 1 717
ALEJA 1 671
MEDICALG 1 660
MGAMES 1 518
PSWCAPITA 1 248
ORPHEE 994

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Waspol S.A. – Zarząd złożył dnia 22 lutego 2013 roku wniosek do  Sądu Rejonowego w Ostrołęce o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika;
  • Termoexpert S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • A.pl Internet S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa spółki

Spadek

(w %)

WASPOL -72,22%
TERMOEXP -58,53%
APLINTER -51,09%
GOODIDEA -48,00%
AQUAPOZ -38,49%
SFD -35,56%
PAKADEMIA -35,29%
ORIONINV -35,00%
AGROMA -34,43%
URLOPYPL -33,33%

 

Opracowanie:

 

Certus Capital