• GPW znów dogląda małego parkietuRegulacje ASO

 

Z dniem 14 lutego GPW wprowadziło kolejne zmiany poprawiające jakość rynku NewConnect. Tym razem były to kosmetyczne zmiany w regulaminie ASO, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2013r. 

 

Najważniejsze ze zmian dotkną głównie relacji spółek z Autoryzowanymi Doradcami. Po pierwsze wydłużona została długość trwania obowiązkowej umowy emitenta z AD (z jednego roku do trzech lat), po drugie maksymalna wysokość nałożonej kary wzrosła o 150% do... 50 tys. złotych.

 

Zmiany te świadczyć mogą o tym, iż GPW uważa za główny problem ASO niedojrzałość spółek i brak gotowości do ich udziału w obrocie, przygotowano w tym celu pomoc mentorów oraz zawsze skuteczną dyscyplinę. Niestety większość z kluczowych obowiązków Autoryzowanych Doradców jest związana z samym wprowadzeniem oraz pierwszymi miesiącami spółek na rynku NewConnect. Dlatego nie jest wcale powiedziane, iż taka wydłużona opieka zapewni inwestorom lepszą jakość rynku.

 

Na uwagę zasługuje jednak trzecia istotna zmiana w regulaminie. Mianowicie dodane zostało „kryterium w zakresie minimalnego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu w ramach ASO po raz pierwszy”. Dla inwestorów oraz emitentów oznacza to, iż począwszy od 1 marca, podczas debiutów przynajmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie do obrotu po raz pierwszy powinno znajdować się w posiadaniu przynajmniej 10 akcjonariuszy, przy czym żaden z nich nie może mieć więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz nie może być w żaden sposób powiązany z emitentem. 

 

To dość ciekawe kryterium może utrudnić życie spółkom. Po pierwsze należy je spełnić co może być znaczącym utrudnieniem. Jednak działania powodujące rozproszenie akcjonariatu spółek notowanych na NewConnect mogą bardzo pozytywnie odbić się na funkcjonowaniu rynku. Pozostaje jednak najistotniejsza kwestia prawidłowego działania nowych zasad regulaminu w praktyce oraz ich realne efekty. 

 

Opracowanie:

 

SII