• Przegląd sytuacji na rynku NewConnect



Przegląd sytuacji na rynku NewConnect

Początek roku był nadspodziewanie udany dla spółek z rynku alternatywnego. Na przestrzeni minionego miesiąca indeks skupiający spółki z NewConnect wzrósł o 1,41%, tj. do poziomu 33,73 pkt., przy spadku Warszawskiego Indeksu Giełdowego o 2,64%. To już nie pierwszy raz, gdy NCIndex odnotowuje wzrosty przy spadkach na rynku regulowanym.

 

Taka sama sytuacja miała miejsce całkiem niedawno — w październiku. 2012r. Wzrost indeksu spółek z rynku alternatywnego nie został jednak poparty wzrostem obrotów, co może sugerować nietrwały charakter zwyżek. Średni obrót na sesję wyniósł w styczniu 2,8 mln zł i był o 0,5 mln zł mniejszy od grudniowego. Mimo 5 debiutów liczba spółek notowanych na rynku NewConnect wzrosła na przestrzeni minionego miesiąca o 2, do 431.

 

Z obrotu wykluczone zostały papiery wartościowe Budostal5 oraz InwazjaPC, spółek co do których minął termin sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia postanowienia o upadłości likwidacyjnej. Rynek notowań na regulowany zmieniła natomiast z dniem 18 stycznia spółka Baltona.

 

Wśród statystyk stop zwrotu spółek notowanych na rynku alternatywnym w oczy rzuca się fakt, ze aż 11 spółek odnotowało ponad 100% wzrost wartości (co więcej akcje 30 emitentów wzrosły ponad 50%). W minionym miesiącu najmocniej wzrósł kurs spółki PlastPack Company (o blisko 228%), spółki która zadebiutowała na rynku alternatywnym 9 stycznia br. Grudniowe wzrosty kontynuowała także poznańska spółka Aqua. Po wzroście o 73% w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, tym razem wzrost przekroczył już ponad 100%. Jak widać inwestorzy bardzo pozytywnie odebrali informację o planowanym wykupie od banku akcji spółki przez kadrę menedżerską.

 

Rok

2012

2013

Miesiąc

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

NCIndex na koniec

miesiąca

36,70

33,90

34,55

34,70

35,24

33,45

33,26

33,73

Stopa
zwrotu

m/m

-2,34%

-7,63%

1,92%

0,43%

1,56%

-5,08%

-0,57%

1,41%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

2 191

1 758

3 612

3 120

2 518

4 075

3 258

2 827

 

 

Wsród 10 spółek, których dotknęła najmocniejsza przecena, aż 5 to spółki, które ogłosiły stan upadłości (Sobet, Budus, D&D, A.pl Internet, Call2action). Ponad 70% swojej wartości straciły papiery wartościowe dwóch spółek budowlanych— Sobetu oraz Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Budus. Mocno potaniał także akcje producenta gier SterGames (o blisko 59%), spadkowi kursu towarzyszyły wyjątkowo duże obroty na tle pozostałych spółek z rynku (3,87 mln zł). Wśród spółek, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów prym wiedzie grudniowy debiutant — spółka Orphee. Skumulowane obroty papierami wartościowymi wspomnianej spółki wyniosły 6,82 mln zł i stanowiły blisko 11% wartości obrotów całego rynku.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group SA