• Liczysz na dywidendę na NewConnect w 2013 roku? Przyjrzyj się tym spół­komDywidendy

 

Euro-tax.pl S.A., Danks Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A. oraz Analizy Online S.A. to zdaniem ekspertów Midven S.A. spółki z NewConnect, które cechują się dużym prawdopodobieństwem wypłaty dywidendy w 2013 roku.

 

Przegląd ponad 400 spółek notowanych na rynku NewConnect nie należy do łatwych zadań.  Istotną komplikacją jest brak zaudytowanych sprawozdań finansowych za 2012 rok. Jeśli jednak przyciągają nas spółki dywidendowe, to warto pokusić się o wytypowanie akcji firm, które mają największe szanse podzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Mamy szansę bowiem kupić spółki zanim rynek zacznie dyskontować potencjalne dywidendy.

 

Midven S.A w analizie wykorzystał wskaźniki z ostatnich czterech kwartałów, raporty za III kwartał 2012 roku oraz Biuletyn statystyczny NewConnect za grudzień 2012 roku. Z 419 krajowych spółek notowanych na NewConnect niespełna 30 spełniło następujące kryteria:

 

  • Wypłata dywidendy za 2011 rok,
  • Wskaźnik C/WK (Kapitalizacja do wartości księgowej) wyższy od 0,1,
  • Wskaźnik C/Z (Cena akcji/Zysk na jedną akcję za 4 ostatnie kwartały) po zaokrągleniu wyższy od 0, a niższy od 20.

 

Z pozostałych spółek utworzyliśmy ranking według dosyć jasnego kryterium. Im wyższa średnia ze wskaźników gotówki do wartości księgowej oraz gotówki do kapitalizacji spółki, tym wyżej spółka znajdowała się w rankingu. To zrozumiałe, gdyż spółka żeby wypłacić dywidendę powinna posiadać spore zasoby pieniężne. W ten sposób została utworzona poniższa tabela.

 

Oto 10 spółek o największej szansie wypłaty dywidendy w 2013 roku: 

 

Nazwa C/Z C/WK Gotówka Gotówka/Kapitalizacja Gotówka/WK Średnia wskaźników gotówkowych
EUROTAX 12,10 8,20 5,53 0,29 2,33 1,31
DANKS 4,90 2,03 2,30 0,38 0,78 0,58
ANALIZY 15,50 5,55 2,68 0,17 0,94 0,55
APS 5,90 1,17 5,40 0,45 0,55 0,50
EKOBOX 12,70 2,24 5,32 0,21 0,47 0,34
MAKOLAB 8,60 2,01 2,18 0,22 0,46 0,34
EGB 4,90 0,63 9,57 0,38 0,25 0,31
AITON 19,20 3,39 2,59 0,13 0,44 0,28
AQUABB 14,10 0,36 50,50 0,40 0,15 0,27
ESKIMOS 13,80 0,61 2,00 0,25 0,14 0,20
COPERNIC 17,00 2,46 9,56 0,09 0,22 0,15

Źródło: NewConnect.pl, Midven S.A., Sprawozdania finansowe spółek. Kolumna „Gotówka” przedstawia środki pieniężne i ekwiwalenty na 30.09.2012 w milionach złotych.

 

Eksperci Midven S.A. przyjrzeli się spółkom zajmującym czołowe miejsca w rankingu. Dzięki wysokiemu współczynnikowi gotówki w stosunku do wartości księgowej na lidera rankingu wysunęła się spółka Euro-tax.pl S.A. Spółka co roku wypłaca dywidendę akcjonariuszom, posiadając od 4 lat stosowny zapis w statucie. Nawet jeśli odliczymy od środków pieniężnych zobowiązania wobec klientów i partnerów w wysokości 3,56 miliona złotych, to jej akcje nadal będą znajdować się w czołówce rankingu.

 

Zajmuje się ona odzyskiwaniem z zagranicznych urzędów skarbowych podatku dochodowego zapłaconego przez Polaków pracujących na terenie krajów unijnych. Na stronie internetowej spółki widnieje również oświadczenie dotyczące polityki dywidendowej. W uproszczeniu – podmiot wypłaci dywidendę w wysokości 75 procent zysku netto, jeśli wypracuje co najmniej 1 mln złotych zysku netto za 2012 rok. Biorąc pod uwagę, że narastająco w trzech kwartałach 2012 roku spółka zarobiła 1,42 mln złotych na poziomie netto, spełnienie warunków umożliwiających wypłatę dywidendy należy uznać za prawdopodobne.

 

Na drugim miejscu znalazła się firma księgowo-finansowa Danks Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A. Oferuje usługi z zakresu księgowości oraz doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw.

 

Z najnowszego sprawozdania finansowego również wyłania się pozytywny obraz spółki. Narastająco w trzech kwartałach 2012 roku wypracowała ona 845 tys. złotych zysku netto. W raporcie możemy przeczytać, że firma nie planowała przejęć w najbliższym okresie, stawiając na rozwój organiczny. Z punktu widzenia akcjonariusza oczekującego dywidendy to dobra informacja.

 

Trzecia spółka w rankingu to Analizy Online S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest wspieranie instytucji wspólnego inwestowania poprzez zapewnienie im wsparcia informacyjnego i analitycznego. Przedsiębiorstwo rozwija portal analizy.pl oraz przygotowuje ogólnodostępne raporty, które są szeroko komentowane w mediach.

 

Analiza raportu za III kwartał, także tutaj przynosi optymistyczne wnioski. W trzech kwartałach 2012 roku narastająco udało się wypracować 689 tysięcy złotych zysku netto. To ponad trzy razy więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Choć spółka nie zwiększyła mocno przychodów, to restrukturyzacja i znaczne cięcie kosztów operacyjnych przyczyniła się do gwałtownego wzrostu marż.

 

W zeszłym roku zdecydowana większość zysku netto została wypłacona w formie dywidendy. Choć wiele zależy od dominujących akcjonariuszy oraz strategii spółki na najbliższe lata, to wydaje się, że dzięki lepszym wynikom finansowym inwestorzy mogą liczyć na kolejny rok sowitej dywidendy w wykonaniu Analiz Online S.A.

 

W subiektywnej ocenie Midven S.A. trzy opisane spółki mają największą szansę na wypłatę dywidendy w tym 2013 roku. Każda z nich podzieliła się zyskiem w 2012 roku, może pochwalić się przyzwoitym wynikiem finansowym za 3 pierwsze kwartały 2012 roku oraz posiada znaczną ilość gotówki zarówno w stosunku do kapitalizacji, jak i wartości księgowej.

 

Nie można jednak stwierdzić ze 100-procentową pewnością, że wskazane spółki podzielą się zyskiem. Jak zaznacza Prezes Zarządu Midven S.A. Andrzej Zając - Wiele zależy od zaudytowanych sprawozdań finansowy za cały 2012 rok oraz ZWZA, które będą miały ostateczny wpływ na wysokość dywidendy w 2013 roku – dodaje Zając. Wartym zwrócenia uwagi jest chęć wypłaty dywidendy ze strony innych spółek notowanych na NewConnect, które powoli deklarują dzielenie się zyskiem jak choćby Kancelaria Medius S.A.. Przyjmując zwiększającą się ilość podmiotów na parkiecie giełdowym, dywidenda wypłacana akcjonariuszom może nie tylko poświadczać o dobrej kondycji spółki giełdowej, ale również przyciągnąć uwagę inwestorów na dłuższy okres czasu.

 

Opracowanie:

 

Midven