• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 4 do 15 lutego 2013 r.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 15 lutego 2013 r. osiągnął poziom 32,81 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 3,47%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 35 mln zł. W analogicznym okresie spadały indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,51%, mWIG40 o 1,27%, a Wig20 o 1,26%. W tym czasie amerykański DIJA stracił na wartości 0,20%.

 

NCIndex

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 122 spółek, wartość rynkowa 92 nie zmieniła się, a 214 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Monday Development S.A. na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Termoexpert S.A. Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu w dniu 12 lutego 2013 roku podpisanych przez drugą stronę umów na realizację przedsięwzięcia termomodernizacji trzech budynków mieszkalnych położonych w Miasteczku Śląskim. Łączna wartość umów wynosi blisko 1,1 mln zł brutto;
  • Precious Metals Investments S.A. Spółka poinformowała o zawarciu 21 istotnych umów o łącznej wartości około 13,4 mln zł;

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
MONDAY 429%
TERMOEXP 172%
PREMETINV 144%
APLINTER 130%
VIAGUARA 100%
KME 67%
SEVENET 61%
STIGROUP 56%
UBOATLINE 52%
HORTICO 46%

 

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek MEDICALgorithmics S.A., Precious Metals Investments S.A., Orphée S.A.

 

Nazwa spółki Obrót (w tys, zł)
MEDICALG 3 196
PREMETINV 2 446
ORPHEE 2 052
HORTICO 1 398
FLUID 1 156
BLACKPOIN 1 054
ALEJA 912
MGAMES 887
GRODNO 764
ZWG 745

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Ostatniemiejsca.pl S.A. Emitent opublikował raport okresowy za IV kwartał 2012 r., wyniki finansowe osiągniętę przez Spółkę są gorsze od wyników Spółki osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku;
  • EastSideCapital S.A. Zarząd EastSideCapital S.A. poinformował, iż postanowił utworzyć odpis z tytułu utraty wartości udziałów spółki zależnej Emitenta - EastSide Capital Ukraine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie - na 100 proc. wartości udziałów ww. spółki zależnej ujętej w bilansie Emitenta.;
  • Sobet S.A. na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa spółki Spadek (w %)
OEM -59%
EASTSIDE -50%
SOBET -50%
MONTUHOLD -49%
BGE -49%
MALKOWSKI -44%
DOBRANASZA -44%
MGAMES -43%
DIGITAL -42%
T2INVEST -42%

 

Opracowanie:

 

Certus Capital