• Raport z debiutu - A.P.N Promise Nazwa spółki: A.P.N Promise S.A.

Rok założenia: 1991

Strona www: www.promise.pl

 

Data debiutu: 7 lutego 2013 r.

Sektor: Handel

Ticker: PRO

 

Opis działalności: A.P.N Promise S.A. świadczy usługi rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i służby zdrowia. Do portfolio rozwiązań informatycznych firmy zaliczają się takie usługi jak: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, sprzęt oraz wsparcie techniczne. Emitent jest partnerem m.in. Microsoft, Symantec, VMWare, Citrix, ESET i Kaspersky.

 

Kapitalizacja: 32 212 202,84 zł

Wielkość oferty: 1 496 783,60 zł

Koszty emisji: 107 323,10 zł/7,17%*

Przychody za 2012 r.**: 208 666 000,00 zł

Zysk netto za 2012r.**: 1 737 000,00 zł

Kapitał własny**: 9 123 000,00 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 4,20

 

Kurs odniesienia: 2,60 zł

Kurs otwarcia: 3,90 zł

Kurs zamknięcia: 3,94 zł

Wolumen obrotu: 26 297 szt.

Autoryzowany Doradca: Secus Asset Management SA

Animator: Alior Bank

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Secus I FIZ SN 36,69%/37,47%

Piotr Paszczyk 18,35%/28,10%

Sankorex Investments Limited 31,19%/23,89%

Free float 13,77%/10,54%

 

*proc. wielkości oferty

**skonsolidowane sprawozdanie kwartalne A.P.N Promise S.A. za IV kwartał 2012 roku

 

Opracowanie:

 

Certus Capital