• Komunikaty emitentówSpis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 21 stycznia 2012 r. do 1 lutego 2012 r.

 

21 stycznia

Elemental Holding

 

Zarząd Emitenta otrzymał informację, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dofinasowanie dla Syntom S.A., która jest spółką zależną Emitenta, w ramach pierwszego wdrożenia wynalazku "Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Dofinansowanie wyniesie 11 000 tys. zł, co stanowi ponad  55% kosztów projektu.

 

22 stycznia

Tamex Obiekty Sportowe

 

Emitent poinformował o wpłynięciu do Spółki informacji o wyborze przez Urząd Miasta Katowice oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pn. "Budowa Hali Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną przy istniejącym Gimnazjum nr 16 w Katowicach”. Wartość kontraktu wynosi 6 295 tys. zł.

 

23 stycznia

RODAN

 

Zarząd Emitenta przekazał do publicznej informacji, iż Spółka zawarła istotną umowę z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach  "Świadczenia usług konserwacji oraz modernizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa". Kontrakt będzie obowiązywać do końca 2016 roku, jego wartość nie powinna przekroczyć 3 200 tys. zł  netto.

 

24 stycznia

Elektromont

 

Emitent poinformował, iż  Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe "Interbud -West" zleciło wykonanie instalacji elektrycznych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych na budowie hali produkcyjno - magazynowej dla firmy Klaus Borne w Gorzowie Wielkopolskim. Cena ryczałtowa za projekt ma wynieść 2 931 tys. zł netto.

 

25 stycznia

BIOFACTORY

 

Zarząd Emitenta przekazał korektę prognoz finansowych na 2012 rok. Prognozy co do wartości przychodów netto ze sprzedaży zostały zmniejszone z 7152 tys. zł do 6893 tys. zł, prognozy wartości EBITDA wzrosły z 428 tys. zł do 578 tys. zł a prognozy zysku netto spadły z 138 tys. zł do 25 tys. zł. Podane wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od danych zawartych w raporcie za IV kwartał 2012 roku.

 

28 stycznia

Montu Holding

 

Emitent poinformował o podpisaniu dnia 25 stycznia 2012 roku umowy z Panem Mariuszem Gołaszewskim i  Panem Pawłem Dziekońskim w sprawie nabycia  60% udziałów w kapitale zakładowym Dragon Partners Sp. z o.o.. Zakupiona spółka zajmuje się doradztwem w zakresach Corporate Finance oraz związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.

Cena nabycia udziałów została ustalona jako informacja poufna.

 

29 stycznia

DIGATE

 

Emitent przekazał do publicznej informacji, iż przychody ze sprzedaży za IV kwartał 2012 roku wyniosły według wstępnych obliczeń 677 tys. zł, natomiast zysk netto ze sprzedaży wyniósł 228 tys. zł. Spółka poinformowała, że poprawa wyników finansowych spowodowana jest szybkim rozwojem świadczenia usług w zakresie wysoko marżowych usług integratorskich dla aplikacji internetowych oraz mobilnych. Podane wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od danych zawartych w raporcie za IV kwartał 2012 roku.

 

31 stycznia

GKS GieKSa Katowice

 

Zarząd Emitenta poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej dnia 31 stycznia 2013 roku została podjęta uchwała, która zawiesza na jeden rok karę zakazu dokonywania transferów krajowych i zagranicznych przez Emitenta.

 

1 lutego

GC Investment

 

Emitent poinformował o nabyciu prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Katowicach o łącznej powierzchni 0,9868 ha za łączną cenę w kwocie netto 7 150 tys. zł

 

Opracowanie:

 

Certus Capital