• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 07-sty-2013 do 18-sty-2013.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 18 stycznia 2013 r. osiągnął poziom 33,81 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości -1,72%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 32 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – sWig80 zyskał 3,66%, mWIG40 wzrósł o 1,48%, a WIG20 zanotował spadek o 1,14%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 1,60%. 

 

NCIndex

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 150 spółek, wartość rynkowa 105 nie zmieniła się, a 173 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Agroma S.A. na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • AQUA S.A. na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Stopklatka S.A. w dniu 9 stycznia 2013 r. spółka podpisała umowę z biurem reklamy Atmedia Sp. z o. o. Atmedia zajmować się będzie sprzedażą reklamy wideo na stronach mobilnych Stopklatki i samym portalu Stopklatka.pl. Okres obowiązywania niniejszej umowy: 09.01.2013 r. - 31.12.2013 r.;

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
AGROMA 206%
AQUAPOZ 108%
STOPKLA 93%
SFD 82%
STEMCELLS 81%
TAXUSFUND 68%
ESPEROTIA 64%
GLOBALTR 63%
MONTUHOLD 52%
STIGROUP 44%

 

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek K&K Herbal Poland, SterGames, MEDICALgorithmics.

 

Nazwa spółki Obrót (w tys, zł)
KKHERBAL 4 050
STERGAMES 2 667
MEDICALG 1 585
ATONHT 1 366
PHARMENA 1 239
ORPHEE 1 175
ZWG 1 150
FLUID 777
PSWCAPITA 754
TAXUSFUND 684

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Invest-Remex S.A. na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Goldwyn Capital S.A. na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Call2action S.A. Zarząd Spółki poinformował, że pozyskał informacje o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie, postanowienia o ogłoszeniu upadłości z likwidacją majątku Spółki.;

 

Nazwa spółki Spadek (w %)
INVESTREM -60%
GOLDWYN -59%
C2A -50%
APLINTER -50%
VISION -50%
MPLVERBUM -47%
HOTBLOK -43%
WEEDO -37%
OPTIZENLB -35%
GPPI -35%

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital