• Giełda w Warszawie utrzymuje pozycję lideraGPW liderem

 

Warszawska giełda na pierwszym miejscu w Europie pod względem liczby debiutów w całym 2012 roku. Wzrost aktywności na rynku IPO w ostatnim kwartale 2012 roku może być oznaką ożywienia w roku 2013. 

 

Jak wynika z najnowszej kwartalnej ankiety PwC IPO Watch Europe, badającej liczbę oraz wartość pierwszych ofert publicznych (Initial Public Offering – IPO) na najważniejszych giełdach europejskich, 30% wszystkich debiutów w Europie w czwartym kwartale 2012 roku oraz 40% w całym 2012 roku miało miejsce w Warszawie. Dzięki temu w skali całego roku GPW utrzymała pozycję lidera wśród europejskich giełd, ponownie wyprzedzając Londyn.

 

Jednocześnie wyniki ostatniego kwartału wskazują na wyraźną poprawę koniunktury na rynku IPO
w Europie. Wartość ofert na europejskich giełdach w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła
7,5 mld euro i była prawie dziewięciokrotnie większa niż w analogicznym kwartale 2011 roku
(0,9 mld euro). Łącznie odnotowano 70 IPO wobec 78 debiutów w ostatnim kwartale 2011 roku. Aktywność na rynku pierwszych ofert publicznych okazała się największa od trzeciego kwartału 2011 roku, kiedy to odnotowano 121 IPO o łącznej wartości 9,3 mld euro.

 

Ostatnie trzy miesiące 2012 roku zostały zdominowane przez oferty Direct Line i Megafon (giełda
w Londynie), Talanx i Telefonica Deutschland (giełda w Niemczech) oraz Alior Banku (GPW
w Warszawie). Łączna wartość wymienionych IPO wyniosła 4,8 mld euro. Wszystkie te oferty zostały też dobrze ocenione przez inwestorów, co zostało odzwierciedlone we wzroście cen akcji po debiucie.

 

Podsumowanie całego 2012 roku i perspektywy na 2013 rok

 

W 2012 roku europejski rynek IPO odznaczał się niższą aktywnością niż w latach 2011 i 2010.
W minionym roku odnotowano 263 IPO o łącznej wartości 10,9 mld euro w porównaniu do 430 ofert
o łącznej wartości 26,5 mld euro w roku 2011. Należy jednak podkreślić, że perspektywy na rok
2013 wydają się ulegać poprawie.

 

W całym ubiegłym roku, po raz kolejny z rzędu największą liczbę IPO odnotowano w Warszawie – 105 debiutów o łącznej wartości 731 mln euro wobec 203 debiutów o łącznej wartości 2,2 mld euro w roku 2011. Wśród najaktywniejszych rynków pozostała również giełda w Londynie, na której miało miejsce 73 IPO o łącznej wartości 5,1 mld euro (w roku 2011 było to 101 ofert o łącznej wartości 14,1 mld euro).

 

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, stwierdził:

„Pomimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej i politycznej w Europie, perspektywy na rynku pierwszych ofert publicznych wydają się ulegać poprawie, szczególnie biorąc pod uwagę wzrost aktywności w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Na rynki europejskie powoli zaczyna powracać optymizm – w ostatnich miesiącach na giełdach w Londynie, Warszawie, Niemczech, Luksemburgu, Szwajcarii i Oslo odnotowano oferty o znacznych wartościach.”

 

Ostatni kwartał ubiegłego roku w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się obiecująco – w październiku odnotowano łącznie 21 debiutów – taką samą aktywność odnotowano również w marcu i były to dwa miesiące o największej liczbie debiutów w ciągu całego minionego roku. Jednakże począwszy
od listopada aktywność na rynku pierwszych ofert publicznych uległa zmniejszeniu, głównie ze względu na wybory prezydenckie oraz niepokój wokół przyszłej polityki fiskalnej USA. Ogółem
w czwartym kwartale 2012 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano 34 IPO o łącznej wartości
4,9 mld euro (w analogicznym kwartale 2011 roku było to 28 IPO o łącznej wartości 4,8 mld euro).

 

Na giełdzie w Hongkongu w czwartym kwartale 2012 roku odnotowano 15 debiutów, a łączna wartość ofert wyniosła 4,5 mld euro. Stanowiło to spadek względem analogicznego okresu 2011 roku (32 IPO, 6,3 mld euro), jednakże w porównaniu do trzeciego kwartału 2012 roku (17 IPO, 1,4 mld euro) odnotowano znaczący wzrost aktywności. Największym IPO na giełdzie w Hongkongu była oferta chińskiej spółki ubezpieczeniowej People’s Insurance Co o wartości 2,8 mld euro.

 

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, stwierdził:

 

Tradycyjne wskaźniki koniunktury na rynku ofert publicznych, takie jak poziom indeksów giełdowych czy wskaźniki zmienności na rynku akcji, wróżą ożywienie na rynku pierwotnym w Europie w 2013 roku. Ponadto przy niemal wszystkich największych IPO w ostatnim czasie odnotowano wzrost kursów akcji po debiucie, co może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie ofertami publicznymi w Europie. To dobry sygnał dla dużej grupy spółek, które w ostatnich kilkunastu miesiącach zmuszone były odłożyć
w czasie swoje plany dotyczące wejścia na giełdę. Z pewnością śledzą one nastroje na rynku i będą chciały wykorzystać oczekiwaną poprawę koniunktury do wznowienia swoich planów.”

 

Komentarz do rynku polskiego:

                                               

Na przestrzeni całego 2012 roku Warszawa po raz kolejny przyciągnęła najwięcej debiutów ze wszystkich giełd w Europie. Łączna liczba IPO przeprowadzonych na GPW w tym okresie wyniosła 105, a łączna wartość ofert – 731 mln euro.

 

Największym IPO w czwartym kwartale, jak również w całym 2012 roku, była oferta Alior Banku
o wartości 511 mln euro. Było to jednocześnie piąte największe IPO w Europie w czwartym kwartale 2012 roku. Druga największa oferta w Warszawie (zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym
2012 roku) to IPO spółki ZE PAK o wartości 165 mln euro.

 

W okresie od października do grudnia 2012 roku na warszawskiej giełdzie zadebiutowało 21 spółek (5 na rynku głównym i 16 na rynku NewConnect). Na rynku NewConnect był to najmniej aktywny kwartał w całym 2012 roku, co spowodowało, że na obu warszawskich rynkach łącznie ostatni kwartał przyniósł najmniejszą liczbę debiutów na przestrzeni całego roku (w pierwszym, drugim i trzecim kwartale odnotowano odpowiednio 25, 33 i 26 IPO). Należy jednak podkreślić, że IPO spółki Orpheé (sektor usług zdrowotnych) na rynku New Connect (14 mln euro), było drugą największą ofertą
w historii rynku alternatywnego GPW.

 

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Warszawie:

 

Wydarzeniem minionego roku w Warszawie była bez wątpienia oferta Alior Banku, będąca największym IPO prywatnej spółki w historii polskiego rynku kapitałowego. Jednocześnie warto odnotować coraz gorszą ostatnio passę rynku NewConnect, na którym liczba debiutów, jak i wartość pozyskiwanych środków, stopniowo maleją. Jedną z przyczyn tego trendu może być zaostrzenie regulacji oraz bardziej restrykcyjne podejście do rynku alternatywnego ze strony samej GPW, która zaniepokojona licznymi przypadkami nadużyć i braku przestrzegania wymogów rynku publicznego przez niektórych emitentów, podjęła działania mające na celu poprawę ogólnej jakości rynku. Miejmy nadzieję, że wskutek tych działań zainteresowanie NewConnect wśród inwestorów ponownie wzrośnie.”