• Nowi liderzy Alternatywnego Systemu ObrotuNewConnect

 

Po grudniowych minimach NCIndex dał trochę wytchnienia inwestorom, otwierając Nowy Rok niewielką korektą i odrobieniem części strat. Impuls wzrostowy zatrzymał się jednak na poziomie 33,64 i od początku bieżącego tygodnia obserwujemy kontynuację spadków.

 

Próżno doszukiwać się wyraźnych pozytywnych sygnałów poprawy obecnej sytuacji. Widać to szczególnie po bardzo niedużych obrotach na spółkach z segmentu NC Lead. Skumulowany wolumen obrotu na ostatniej sesji wyniósł w tym przypadku nieco ponad 83 tys. (dane z dnia 08.01.2013r.), co w przypadku spółek wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych uwzględnieniem w wymienionym wyżej segmencie, jest mocno niepokojące. 

 

NC Lead powstał w pierwszej połowie 2010 roku, w celu wyróżnienia największych i najbardziej płynnych spółek z ASO. Dodatkowo uwzględnieni w nim emitenci oceniani są jako podmioty o największej szansie awansu z NewConnect na główny parkiet Giełdy. Lista spółek należących do segmentu aktualizowana jest co kwartał na podstawie restrykcyjnych (jak na „mały parkiet”) zasad. Po pierwsze zakwalifikowani emitenci muszą przestrzegać obowiązków informacyjnych oraz stosować się do ładu korporacyjnego określonego dokumencie Dobrych Praktyk. Ponadto spółki weryfikowane są z poniższych wymogów za okres ostatnich sześciu miesięcy:

 

  • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta,
  • średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5.000 złotych na dzień obrotu,
  • transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,
  • średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność nie przekraczała 15%.
  • akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych

źródło: newconnect.pl

 

Jak łatwo zauważyć, powyższe kryteria są trudne do spełnienia dla większości przedstawicieli rynku NewConnect. Paradoksalnie jest to jednak dobra informacja, bowiem niewielka liczba „godnych” podmiotów zapewnia pewnego rodzaju prestiż dla spółek, którym udało spełnić się wszelkie wymogi, co w połączeniu z przywilejami szczególnych oznaczeń w serwisach informacyjnych giełdy stanowi z pewnością duże ułatwienie w komunikacji emitentów z inwestorami. Z przymróżeniem oka powiedzieć  można, iż spółki z NC Lead stanowią odpowiednik Blue Chipów z głównego parkietu. Powinno to zatem oznaczać, że chociaż w niewielkim stopniu przyciągają inwestorów zainteresowanych rynkiem NewConnect, tak dobrze jak uczestnicy WIG-20.  

 

W chwili obecnej segment NC Lead składa się z 13 spółek:

 

Spółka

Skrót

ostatni kurs zamknięcia

BIOGENED

BGD

15,00

EGB

EGB

1,89

ESOTIQ

EAH

25,00

GRODNO

GRN

2,95

INTERNITY

INT

3,80

INVISTA

INV

0,58

LUG

LUG

3,67

MABION

MAB

16,45

PGSSOFT

PSW

2,55

PROGRES

PRG

11,17

SMSKREDYT

SMS

1,49

SYNEKTIK

SNT

13,12

ZWG

ZWG

4,90

 

Na pozytywne działanie wymienionych wyżej czynników z pewnością liczy Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A., który otwarcie przyznaje, iż poważnie myśli o możliwości wprowadzenia swojej spółki na rynek główny, o czym usłyszeć można w wywiadzie którego udzielił do podcastu Echa Rynku. Cały wywiad z Prezesem LUG S.A. Ryszardem Wtorkowskim, dostępny jest tutaj

 

Opracowanie:

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych