• Debiutanci rynku NewConnect - grudzieńDebiutanci NewConnect

 

Poprawa nastrojów na międzynarodowych rynkach kapitałowych szybko znalazła swoje odzwierciedlenie na rynku ofert pierwotnych w alternatywnym systemie obrotu. Wykorzystując większy entuzjazm inwestorów na debiut w ASO zdecydowało się̨ 9 nowych emitentów, co jest drugim najlepszym wynikiem w 2012 r. (więcej spółek zadebiutowało w czerwcu, tyle samo w lutym i lipcu).

 

Dzięki kolejnym 9 debiutom, w całym roku 2012 na rynku alternatywnym pojawiły się̨ w sumie akcje 89 spółek (w porównaniu 172 w 2011 r.). Grudzień przyniósł nie tylko poprawę̨ ilościową w zakresie debiutów, ale także poprawę̨ wartościową. Spółki pozyskały bowiem kapitał w wysokości 71,5 mln zł, co stanowi aż 1/3 wartości kapitału pozyskanego przez wszystkie spółki na przestrzeni całego ubiegłego roku. Spora w tym zasługa szwajcarskiej spółki Orphee (wchodzącej w skład grupy PZ Cormay), która pozyskała w ramach oferty poprzedzającej debiut w ASO blisko 59 mln zł (jest to trzecia największa oferta w historii rynku NewConnect, większe przeprowadziły tylko DM TMS Brokers oraz DTP). Spadek awersji inwestorów do ryzyka znalazł swoje odzwierciedlenie także w stopach zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu. Inwestorzy chętnie kupowali akcje spółek w dniu ich pierwszego notowania — średnia stopa zwrotu na zamknięciu wyniosła 37,38% (po lipcu drugi najlepszy wynik w ubiegłym roku).

 

Spółka

Data

Pozyskany kapitał     (mln zł)

Cena emisyjna (zł)/Kurs odniesienia (zł)

Stopa zwrotu na

 zamknięciu

w dniu debiutu

Obrót w dniu

 debiutu (tys. zł)

Autoryzowany

Doradca

Orphee

03.12

58,74

8,90

9,89%

1 229

DM Trigon

MGM System

04.12

0,32

1,60

50,00%

77

Runicom Corporate Finance

Agencja Rozwoju Innowacji

05.12

0,52

0,50

80,00%

155

Certus Capital

Biomass Energy Project

07.12

0,45

0,10

80,00%

0*

Sobolewska i Wspólnicy

Pro-log

14.12

0,00

10,00

0,50%

55

EBC Solicitors

EXAMOBILE

17.12

0,41

0,90

82,22%

21

INVESTcon GROUP

Braster

20.12

10,5

10,00

48,70%

96

Grant Thorton

Termoexpert

21.12

0,15

4,70

-14,89%

4

Platinium Investment

Cyfrowe Centrum Serwisowe

28.12

0,47

1,20

0,00%

4

Mercurius Financial Adisors

 

 

Niekwestionowanym liderem pod względem wzrostu kursu akcji była spółka EXAMOBILE (spółka zajmuje się̨ tworzeniem aplikacji na urządzenia mobilne), która zakończyły pierwszy dzień notowań wzrostem wartości o 82,22%. Inwestorzy, którzy zdecydowali się̨ wziąć udział w ofertach grudniowych debiutantów mogli zrealizować okazałe stopy zwrotu także na akcjach Agencji Rozwoju Innowacji (80%), Biomass Energy Project (80%) oraz MGM System (50%).

 

Wykres 1.

 

Powrót kapitału na rynek pierwotny potwierdzają̨ nie tylko statystyki wartości pozyskanego przez spółki kapitału, ale także wartości średniego obrotu przypadającego na spółkę̨ w dniu jej debiutu. W grudniu wartość ta ukształtowała się̨ na poziomie 205 tys. zł, był to drugi najlepszy wynik w minionym roku. Spoglądając na ubiegłoroczne statystyki w ujęciu całościowym z pewnością̨ można powiedzieć, iż nie był to najgorszy rok dla rynku NewConnect.

 

Pozyskany kapitał ogółem (mln zł)

71,56

Pozyskany kapitał w 2012 r. (mln zł)

198,41

Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu

37,38%

Średni obrót w dniu debiutu (tys. zł)

205,13

Liczba debiutantów

9

Liczba debiutów w 2012 r.

89

Liczba notowanych spółek na koniec miesiąca

429

 

 

Po bardzo dobrym roku 2011 ciężko było się̨ spodziewać chociażby powtórki osiągniętych wtedy wyników. Mimo to na rynku alternatywnym zadebiutowały akcje 89 podmiotów (172 w 2011 r.), które pozyskały 198 mln zł (556 w 2011 r.). Rok 2012 jest już jednak przeszłością̨, a „mały parkiet” Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stoi przed kolejnym wyzwaniem jakim jest przynajmniej powtórka wyników z roku 2012 w roku 2013.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group SA