• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji na rynku NewConnect

 

Świąteczny rajd, który towarzyszył notowaniom spółek z rynku regulowanego, nie miał miejsca na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Indeks skupiający spółki notowane na rynku NewConnect spadł w grudniu o 0,57% do poziomu 33,26 pkt. (najniższa wartość w historii w ujęciu miesięcznym) przy wzroście indeksu szerokiego rynku WIG o 5,4%.

 

Sytuacja ta powtarza się̨ już drugi miesiąc z rzędu. O ile w listopadzie można było mówić o gwałtownym wycofywaniu przez inwestorów środków z rynku alternatywnego i lokowaniu ich w akcje spółek wchodzących w skład rosnących indeksów rynku regulowanego, o tyle w grudniu widzimy już wyhamowanie spadków indeksu rynku alternatywnego przy spadających obrotach (3,3 mln zł). Przy utrzymaniu dobrych nastrojów na „głównym parkiecie” i dalszym spadku awersji do ryzyka inwestorzy powinni wkrótce powrócić na rynek alternatywny w celu poszukiwania jeszcze okazalszych stop zwrotu niż w przypadku spółek notowanych na rynku regulowanym.

 

Pomimo spadku NCIndex na rynku alternatywnym nie brakowało okazji do osiągniecia wysokich stop zwrotu. W grudniu liderem wzrostów był jeden z debiutantów — spółka Biomass Energy Project. Spółka ta rosnąć sukcesywnie od debiutu w dniu 7 grudnia zakończyła ubiegły miesiąc stopą zwrotu w wysokości 1000% (pierwsze transakcje miały miejsce po wzroście kursu w stosunku do ceny emisyjnej o 620%). Wysoką stopę̨ zwrotu osiągnęły także papiery wartościowe kilkunastu innych spółek, notowanych na rynku NewConnect, jednak żadna z nich nie przekroczyła już poziomu 100%. Poza inwestycją w Biomass Energy Project inwestorzy mogli sporo zarobić na akcjach Modecom (100%), Binary Helix (96%) oraz MałkowskiMartech (90%). Po drugiej stronie rynku znalazły się̨ akcje spółki Global Trade, które straciły na przestrzeni ubiegłego miesiąca 75% swojej wartości. Spółka ta poinformowała o zmianie modelu biznesowego z produkcyjnego na handlowy w związku z pożarem hali magazynowej, który miał miejsce w listopadzie.

 

Rok

2012

Miesiąc

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

NCIndex na koniec

miesiąca

37,58

36,70

33,90

34,55

34,70

35,24

33,45

33,26

Stopa
zwrotu

m/m

-7,71%

-2,34%

-7,63%

1,92%

0,43%

1,56%

-5,08%

-0,57%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

3 508

2 191

1 758

3 612

3 120

2 518

4 075

3 258

 

 

Wśród spółek, których notowaniom w grudniu towarzyszyły największe obroty znajduje się̨ aż dwóch debiutantów — Orphee (skumulowane obroty 3,8 mln zł) oraz Agencja Rozwoju Innowacji (2,5 mln zł). W grudniu rynek NewConnect dalej był porządkowany przez organizatora, zawieszeniu w obrocie uległy akcje M Development oraz Religa Development, przedłużone zostało zawieszenie akcji Elko Energy, natomiast wykluczone z obrotu zostały papiery wartościowe spółki City Angels.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon Group SA