• Raport z debiutu - JR InvestNazwa spółki: JR Invest S.A.    

Rok założenia:  2006

Strona www:  www.jrinvest.pl

 

Data debiutu:  28 listopada 2012 r.

Sektor:   Nieruchomości

Ticker:   JRI

 

Opis działalności: JR Invest S.A. zajmuję się nabywaniem nieruchomości komercyjnych lub przejmowaniu podmiotów będących właścicielami nieruchomości, a następnie ich sprzedaży lub wynajmie. Emitent nabywa nieruchomości, które w znaczącym stopniu są nieefektywnie zarządzane i dokonuje ich modernizacji oraz zmienia często strukturę najemców. Spółka prowadzi działalność głównie na terenie województwa małopolskiego oraz śląskiego.

 

Kapitalizacja: 29 796 000,00 zł

Wielkość oferty:  3 947 885,50 zł

Koszty emisji:  78 085,00 zł/1,98%*

Przychody za 2011 r.: 705 745,63 zł

Zysk netto za 2011 r.: 2 601 033,51 zł

Kapitał własny: 15 316 223,05 zł

Cena/Zysk:  11,46

Cena/Wartość księgowa: 1,94

 

Kurs odniesienia: 7,00 zł

Kurs otwarcia:  8,30 zł

Kurs zamknięcia:  7,64 zł

Wolumen obrotu: 1 557 szt

Autoryzowany Doradca: PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

Animator:  Bank DnB NORD Polska S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz  % akcji / % głosów na WZ

January Ciszewski   30,77%/40,68%

Renata Ciszewska  21,36%/27,68%

Kuźnica Centrum sp. z o. o.  9,43%/6,23%

Paweł Szymula    8,69%/5,75%

Pozostali   29,75%/19,66 %

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital