• Raport z debiutu - Fundusz Hipoteczny DOMNazwa spółki: Fundusz Hipoteczny DOM S.A.    

Rok założenia:  2008

Strona www:  www.funduszhipoteczny.com

 

Data debiutu:  29 listopada 2012 r

Sektor:   Usługi finansowe

Ticker:   FHD

 

Opis działalności: Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest liderem grupy, która specjalizuje w hipotece odwróconej. Oferta Emitenta skierowana jest do osób starszych (pow. 65 lat), którzy są właścicielami nieruchomości mieszkalnych. W zamian za dożywotnie świadczenie miesięczne oraz dożywotnie prawo do zamieszkiwania nieruchomości ich właściciele przenoszą własność nieruchomości na spółkę zależną od Emitenta. Po śmierci właściciela nieruchomość zostaje zbyta z dodatnią marżą.

 

Kapitalizacja: 37 200 000,00 zł

Wielkość oferty:  7 500 000,00 zł

Koszty emisji:  325 290,00 zł/12,40%

Przychody ** :  675 407,98 zł

Zysk netto ** : -1 353 943,21 zł

Kapitał własny: 3 889 811,96 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 9,56

 

Kurs odniesienia: 10,00 zł

Kurs otwarcia:  12,00 zł

Kurs zamknięcia:  12,40 zł

Wolumen obrotu: 936 szt

Autoryzowany Doradca: Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Animator:  Dom Maklerski Banku BPS S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz  % akcji / % głosów na WZ

Total FIZ S.A.  75,10%/75,10%

Memorim Consultants Ltd. 8,33%/8,33%

Potemma Ltd.  8,33%/8,33%

PKO BP Bankowy OFE S.A.  5,00%/5,00%

Free float  3,23%/3,23%

 

*proc. wielkości oferty

**dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

 

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital