• Debiutanci rynku NewConnect - listopadDebiutanci

 

W listopadzie rynek ofert pierwotnych na NewConnect pozostał w uśpieniu. Raptem 3 debiuty sprawiły, iż ubiegły miesiąc był pod tym względem najgorszym w tym roku.

 

Tym niemniej dzięki kolejnym spółkom, które zawitały na mały parkiet GPW liczba notowanych na nim podmiotów osiągnęła rekordowy poziom. Na koniec listopada w alternatywnym systemie obrotu notowanych było już 422 emitentów. Mimo, iż liczba debiutów nie napawa szczególnym optymizmem, to warto zwrócić uwagę na wartość pozyskanego kapitału przez spółki debiutujące na przestrzeni ubiegłego miesiąca.

 

Trzech debiutantów pozyskało łącznie blisko 15 mln zł, co jest wynikiem o ponad 5 mln zł lepszym niż łączna wartości ofert z okresu sierpień-październik (19 debiutantów pozyskało wtedy tylko około 9 mln zł). Wszystkie listopadowe oferty wyraźnie przekroczyły także tegoroczną średnią, która ukształtowała się  do tej pory na poziomie 1,5 mln zł.

 

Spółka

Data

Pozyskany kapitał    
 (mln zł)

Cena emisyjna (zł)/ Kurs odniesienia (zł)

Stopa zwrotu na

 zamknięciu

w dniu debiutu

Obrót w dniu

 debiutu (tys. zł)

Autoryzowany

Doradca

Beskidzkie Biuro Consultingowe

22.11

3,53

3,00

14,67%

24,65

Rubicon Partners Corporate Finance

JR Invest

28.11

3,95

6,50

9,14%

12,70

PROFESCAPITAL

Fundusz Hipoteczny DOM

29.11

7,50

10,00

24,00%

11,48

DM Banku BPS

 

Widać zatem, że pomimo mniejszej liczby debiutów na rynek alternatywny zaczyna powoli powracać kapitał. Być może przełoży się na wzrost liczby debiutów w najbliższym czasie. Podobnie jak w poprzednich miesiącach drugiego półrocza 2012 r. średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu była dodatnia i wyniosła blisko 16%. Najmocniej wzrosły w dniu debiutu papiery wartościowe spółki Fundusz Hipoteczny DOM (lider grupy firm zajmujących się hipoteką odwróconą), wzrost wyniósł 24%. Zdecydowanie gorzej w relacji do pozostałych miesięcy 2012 r. wypadł natomiast średni obrót w pierwszym dniu notowania przypadający na debiutanta. Wyniósł on zaledwie nieco ponad 16 tys. zł, co jest najgorszym wynikiem w bieżącym roku (do tej pory najniższy średni obrót na debiutanta wynosił 39 tys. zł i został ustanowiony we wrześniu).

 

Wykres 1

 

 

Wraz z listopadowymi debiutantami na rynku NewConnect pojawiło w tym roku 80 nowych emitentów (w analogicznym okresie roku 2011 było ich 155), którzy pozyskali łącznie ponad 135 mln zł (w okresie styczeń-listopad 2011 r. wartość pozyskanego kapitału wyniosła blisko 443 mln zł). O ostatecznym obrazie rynku ofert pierwotnych na NewConnect, podobnie jak i w roku ubiegłym, zadecyduje nadchodzący miesiąc. Wydaje się jednak, że ze względu na dotychczasowe zdecydowanie mniejsze zainteresowanie ze strony emitentów i inwestorów rynkiem alternatywnym ciężko będzie powtórzyć wynik osiągnięty w grudniu 2011 r.

 

Pozyskany kapitał ogółem (mln zł)

14,98

Pozyskany kapitał w 2012 r. (mln zł)

135,48

Średnia stopa zwrotu na zamknięciu w dniu debiutu

15,94%

Średni obrót w dniu debiutu (tys. zł)

16,28

Liczba debiutantów

3

Liczba debiutów w 2012 r.

80

Liczba notowanych spółek na koniec miesiąca

422

 

Opracowanie:

 

INVESTcon GROUP