• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji

 

W listopadzie na małym parkiecie GPW można było poczuć wyraźne ochłodzenie, zwiastujące przedwczesną zimę.

 

Po udanym październiku, kiedy NCIndex skupiający spółki z rynku alternatywnego wzrósł o 1,56% przy spadku WIG’u o 2,15%, w minionym miesiącu nastąpiła swoista zamiana ról. Tym razem to indeks szerokiego rynku WIG wzrósł, i to aż o 4,12%, przy spadku NCIndex o ponad 5% (na koniec miesiąca wartość indeksu wyniosła 33,45 pkt., co jest najniższym poziomem w ujęciu zamknięcia miesięcznego w historii rynku NewConnect).

 

Warto nadmienić, iż spadkom na rynku alternatywnym towarzyszyły wzmożone obroty, które ukształtowały się na średnim poziomie 4 mln zł na sesję (poziom najwyższy od kwietnia bieżącego roku). Poprawa sentymentu do spółek z rynku regulowanego przy spadkach popartych wzmożonym obrotem na rynku NewConnect może świadczyć, iż inwestorzy wycofują środki z alternatywnego systemu obrotu i zachęceni wzrostami kursów spółek z rynku głównego lokują środki w notowane na nim akcje.

 

Rok

2012

Miesiąc

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

NCIndex na koniec

miesiąca

40,72

37,58

36,70

33,90

34,55

34,70

35,24

33,45

Stopa zwrotu m/m

-4,35%

-7,71%

-2,34%

-7,63%

1,92%

0,43%

1,56%

-5,08%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

6 147

3 508

2 191

1 758

3 612

3 120

2 518

4 075

 

Miniony miesiąc to przede wszystkim okres publikacji raportów okresowych za III kwartał 2012 roku. Także tym razem widoczna była zaostrzona polityka organizatora alternatywnego obrotu wobec podmiotów, które nie dotrzymały terminu jego publikacji (zawieszeniu uległ obrót akcjami 4 spółek). Natomiast te spółki, których raporty okresowe wzbudziły u organizatora obawy co do możliwości dalszego ich funkcjonowania, zobowiązane zostały do sporządzenia analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego rozwoju (łącznie 14 spółek).

 

Zapoczątkowana wraz ze zmianami regulacyjnymi (wprowadzonymi z końcem czerwca bieżącego roku) nowa polityka Giełdy wobec spółek wydaje się sprawdzać. Emitenci mogli już nie raz się przekonać, że zapowiedziane kary to nie tylko mrzonki, ale instrumenty, których organizator będzie w uzasadnionych przypadkach używać.

 

Notowania poszczególnych spółek z rynku alternatywnego były w ubiegłym miesiącu w dużej mierze pod wpływem opublikowanych sprawozdań okresowych. Jak co kwartał inwestorzy docenili tych, którzy wygenerowali zdecydowanie lepsze wyniki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (m.in. Dase Financial Group, Tele-Polska Holding) oraz przecenili akcje spółek, których wyniki ich rozczarowały (m.in. Waspol, Incana).

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się w ubiegłym miesiąc akcje spółki Inventi (11,5 mln obrotu). Spółka poinformowała m.in. o podpisaniu porozumienia z chińskim koncernem energetycznym o zachowanie poufności w toczących się negocjacjach mających na celu ustalenie warunków wzajemnej współpracy.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon GROUP