• Raport z debiutu - MGM SystemsNazwa spółki: MGM Systems S.A.     

Rok założenia:  2008

Strona www:  www.mgmsystems.pl

 

Data debiutu:  4 grudnia 2012 r.

Sektor:   Usługi inne

Ticker:   MGM

 

Opis działalności: MGM Systems S.A. specjalizuje się we wdrażaniu projektów z zakresu zarządzania operacyjnego oraz technologii informatycznych, wspomagając organizację w takich obszarach jak: zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne oraz finanse i controlling. Dodatkowo Emitent świadczy usługi związane z zarządzaniem projektem wdrożenia systemów zintegrowanych oraz nadzoruje prowadzone prace.

 

Kapitalizacja: 6 771 600,00 zł

Wielkość oferty:  416 600,00 zł

Koszty emisji:  207 000,00 zł/49,69%

Przychody**:  2 604 320,54 zł

Zysk netto **: 134 275,83 zł

Kapitał własny: 729 423,61 zł

Cena/Zysk:  ---

Cena/Wartość księgowa: 9,28

 

Kurs odniesienia: 1,60 zł

Kurs otwarcia:  2,40 zł

Kurs zamknięcia:  2,40 zł

Wolumen obrotu: 31 339 szt

Autoryzowany Doradca: Runicom Corporate Finance sp z o.o.

 Animator:  Dom Maklerski BDM S.A

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Marek Godlewski 14,89%/15,63%

Grzegorz Sawicki 14,89%/15,63%

Andrzej Matuła 14,89%/15,63%

Marcin Tarasiuk 26,05%/27,35%

Andrzej Chromiec 11,16%/11,72%

Adam Kowalski 7,44%/7,81%

Free float 10,69%/6,23%

 

*proc. wielkości oferty

**dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital