• Kolejne spółki ukarane po III kwartaleZawieszone spółki

 

Od nowelizacji regulaminu ASO minął kwartał i już w tydzień po ostatecznym terminie złożenia raportów Zarząd Giełdy zmuszony był zobowiązać aż czternastu emitentów do sporządzenia dodatkowych analiz sytuacji finansowej i gospodarczej.

 

Na przełomie czerwca i maja bieżącego roku Zarząd Giełdy wprowadził w życie znowelizowany, bardziej restrykcyjny regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu. Jedną z najważniejszych aktualizacji na które położono nacisk były obowiązki informacyjne spółek. Potrzeba wprowadzenia zmian w tym temacie wynikała z braku zainteresowania oraz starań ze strony niektórych podmiotów publikowaniem raportów, czy też przekazywaniem inwestorom istotnych informacji.

 

Od nowelizacji minął kwartał i już w tydzień po ostatecznym terminie złożenia raportów, Zarząd Giełdy zmuszony był zobowiązać aż czternastu emitentów do sporządzenia dodatkowych analiz sytuacji finansowej i gospodarczej oraz zbadania perspektyw rozwoju działalności. 

 

Obowiązek ten dotknął poniższe spółki:
 

 

Na sporządzenie przez podmioty zewnętrzne oraz publikacje analiz emitenci mają 45 dni, po tym czasie mogą pójść za przykładem A.pl Internet S.A. oraz City Angels S.A., na które została nałożona kara wykluczenia akcji z obrotu na rynku NewConnect za niedopełnienie obowiązków w kwestiach informacyjnych, brak raportu za trzeci kwartał oraz niepoinformowanie o istotnych zmianach takich jak złożony wniosek o ogłoszeniu upadłości, powołanie nowego zarządu (A.pl Internet) lub wypowiedzenie umowy przez autoryzowanego doradcę (City Angels). 

 

Powyższe postępowanie zostało uznane za zagrażające uczestnikom ASO oraz szeroko pojętemu dobremu interesowi.

 

Kwestią otwartą pozostaje jednak fakt, czy i jak długo inwestorzy obserwować będą tego typu działania na rynku NewConnect. Poprzez zaostrzenie zasad oraz nakładanie kar, Zarząd Giełdy stara się doprowadzić do polepszenia wizerunku ASO oraz emitentów w nim uczestniczących. Trudno jednak powiedzieć czy zanim do tego dojdzie, reputacja budowana przez nierzetelne spółki nie wpłynie negatywnie na misję wspierania małych i średnich firm z perspektywami wzrostu.

 

Opracowanie:

SII