• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 15 do 26 października 2012 r.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 26 października 2012 r. osiągnął poziom 34,41 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 1,1%. W analogicznym okresie malały indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,7%, a WIG20 o 2,4%, podczas gdy mWig40 wzrósł o 0,6%. Za granicą amerykański DIJA zmalał o 1,7%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 156 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 32 mln zł.

 

NCIndex

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 137 spółek, wartość rynkowa 87 nie zmieniła się, a 192 odnotowały spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • EastSideCapital – w dniu 18.10.2012 r. Spółka przekazała informację o działalności Emitenta w III kwartale 2012 roku;
  • East Pictures –  na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Tro Media – w dniu 29.10.2012 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości założenia nowej strategii rozwoju;

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
EASTSIDE 100%
EPICTURES 79%
TROMEDIA 71%
BUDOSTAL5 67%
INCANA 61%
DIGATE 57%
NANOTEL 51%
POLTRONIC 50%
LAURENPES 50%
BAUMAL 45%

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Nicolas Entertainment Group, Digate i Genesis Energy.

 

Nazwa spółki

Obrót

(w tys. zł)

NICOGAMES 3 420
DIGATE 1 745
GENERGY 1 700
VOXEL 1 177
ATONHT 997
ONICO 922
OPENNET 884
ZWG 883
C2A 881
BGE 864

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Open-Net – w dniu 23.10.2012 r. Spółka poinformowała o rezygnacji Pana Andrzeja Głowacza z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Open-Net S.A;
  • Black Pearl Capital w dniu 4.10.2012 r. Zarząd Black Pearl Capital S.A. poinformował o zamiarze połączenia Black Pearl Capital S.A. przez przejęcie NOVIAN S.A. oraz spółek zależnych od Novian S.A. tj. Novian Polska S.A., Novian Europe S.A., Novian Real Estate S.A. oraz Mondrian S.A.,
  • Monday Development – w dniu 22.10.2012 r. Zarząd Spółki Monday Development SA przekazał raport za III kwartał 2012 r.

 

Nazwa spółki Spadek (w %)
OPENNET -84%
BPC -53%
MONDAY -51%
IDH -50%
WAKEPARK -48%
ALDA -47%
MERIT -44%
EKANCELAR -44%
INVENTI -39%
ERS -35%

 

Opracowanie:

 

Certus Capital