• Oswoić resplitLUG S.A.

 

Scalenie akcji nie jest nową procedurą. Nowatorskie jest natomiast podejście spółki LUG S.A. do komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami w temacie reverse splitu jej papierów wartościowych.

 

Przypadków scalenia akcji w Polsce i na świecie było już wiele, lecz wciąż trudno znaleźć wyczerpujące  informacje w tym zakresie. Na pierwszy rzut oka wszystko jest jasne i zrozumiałe, a jednak przez fora internetowe poświęcone rynkowi kapitałowemu przetacza się fala pytań dotyczących procedury scalenia akcji, a akcjonariusze zdają się uginać pod ciężarem zróżnicowanej terminologii (scalenie, re-split, reverse split) i domysłów na temat szczegółów procesu. LUG S.A. udowodnił, że nie musi tak być i uruchomił na swojej stronie internetowej Centrum wiedzy na temat scalenia.

 

 Centrum Wiedzy LUG S.A.

 

Zacznijmy od początku. Notowany na rynku NewConnect producent kompleksowych rozwiązań oświetleniowych – jeszcze tej jesieni dołączy do grona spółek, które scaliły swoje papiery wartościowe. Formalnie proces re-splitu rozpoczął się w spółce 28 września br., wraz z podjęciem przez Walne Zgromadzenie właściwej uchwały. Przyjęto  w niej parytet scalenia na poziomie 25:1. Oznacza to, że każdy akcjonariusz spółki za każde posiadane 25 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł otrzyma 1 akcję o wartości nominalnej 0,25 zł Cała procedura nie wpłynie na kapitał zakładowy LUG S.A. w wysokości 1.799.642,50 zł , który pozostanie na dotychczasowym poziomie. 

 

Tabela: Symulacja struktury akcji LUG przed i po scaleniu

Seria akcji

Ilość akcji przed scaleniem (wartość nominalna 0,01 zł)

Ilość akcji po scaleniu

(wartość nominalna 0,25 zł)

Seria A

108 000 000

4 320 000

Seria B

35 971 400

1 438 856

Seria C

35 992 850

1 439 714

Razem

179 964 250

7 198 570

Źródło: Opracowanie własne LUG S.A.

 

Zarząd LUG zadbał aby pojawienie się niedoborów scaleniowych nie przeszkodziło w przeprowadzeniu całej procedury. Niedobory występują w sytuacji gdy liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza, zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany, nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej po scaleniu. W wypadku, gdy w toku realizacji przez LUG procedury dojdzie do powstania niedoborów czyli tzw. resztówek scaleniowych, akcjonariusz w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe otrzyma po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. na mocy umowy podpisanej przez LUG S.A. 

 

Etapy scalenia akcji

 

Reakcja akcjonariuszy na pomysł scalenia akcji była pozytywna, tym bardziej że LUG wyszedł na przeciw ich potrzebom. Emitent postanowił oswoić re-split i dostarczyć inwestorom kompleksowych informacji za pośrednictwem stworzonego w serwisie Relacji Inwestorskich na www.lug.com.pl Centrum wiedzy na temat scalenia.  Na dedykowanej stronie zgromadzono informacje teoretyczne wraz z przykładami, infografiki i wyczerpujące case study re-splitu LUG. Są też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i bezpośredni kontakt do Działu relacji inwestorskich. 

 


 

Z Prezesem Zarządu LUG S.A - Ryszardem Wtorkowskim, rozmawia analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych - Rafał Irzyński.

 

Rafał Irzyński, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych: W jaki sposób Pańska firma wygrywa na rynku z konkurencją, która sprowadza i sprzedaje gotowe oprawy oświetleniowe z Chin?

 

Ryszard Wtorkowski

Ryszard Wtorkowski: Marka LUG jest dziś na rynku oświetleniowym synonimem wyso kiej jakości za rozsądną cenę, a Flash DQ to wyróżniana w konkursach wzornictwa przemysłowego designerska marka. To zobowiązuje nas do oferowania naszym klientom nie tylko opraw, ale kompleksowych rozwiązań oświetleniowych – od projektu iluminacji, poprzez customizację (dostosowanie rozwiązań technicznych oprawy do potrzeb projektu) po gotowy produkt. Mamy po swojej stronie ponad 20 lat doświadczenia, zaufanie klientów, własnych designerów i projektantów, najwyższej jakości komponenty, rygorystyczne testy, które przechodzą nasze oprawy i dobry serwis. Tego nie znajdzie się w kontenerze tanich opraw z Chin.

 

RI: W planach spółki jest wybudowanie drugiej fabryki pod Zieloną Górą. Ile wyniesie  łączny koszt tej inwestycji i kiedy zostanie uruchomiona  produkcja w nowej fabryce?

 

RW: W obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej niezbędna jest rozwaga przy budowie planów inwestycyjnych. Dlatego obecnie skupiamy się na planowaniu pierwszego etapu inwestycji, tj. budowy hali produkcyjno-magazynowej na nowej działce w strefie ekonomicznej. Graniczną datą zakończenia tego etapu jest koniec roku 2015 r. Chcemy jednak elastycznie zarządzać projektem aby proces inwestycyjny przypadł w najkorzystniejszym dla nas momencie. Koszty pierwszego etapu szacujemy na ok. 5 mln zł.

 

RI: LUG S.A. połowę swojej produkcji sprzedaje zagranicą. Dla eksportera umocnienie polskiej waluty powinno negatywnie wpływać na zyskowność, czego nie widać w wynikach spółki. Jaką politykę w zakresie ryzyka walutowego stosuje zarząd?

 

RW: Specyfika naszej działalności polega na tym, że eksport produktów jest równoważony importem wysokiej klasy komponentów od największych światowych dostawców elektroniki. Import ten jest rozliczany w euro. Wszystko to sprawia, że stosując do zabezpieczenia kursu kontrakty forward jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ryzyko kursowe nie ma większego wpływu w średniej lub dłuższej perspektywie na osiągane wyniki.

 

RI: Obecnie free float stanowi 23,5% wszystkich akcji. Czy po przeprowadzeniu procesu scalenia akcji nie obawia się Pan niskiej płynności handlu akcjami?

 

RW: Gdy w 2010 roku przeprowadzaliśmy split akcji w stosunku 1:4 przyświecał nam cel budowania kapitalizacji poprzez zwiększenie płynności obrotu walorami LUG. Chcieliśmy zaspokoić zgłaszaną przez inwestorów potrzebę, by móc swobodnie wchodzić i wychodzić z akcjonariatu bez wywoływania negatywnego efektu na kursie. Niestety decyzja o splicie akcji nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań, w tym szczególnie w zakresie wartości obrotów akcji Spółki na przestrzeni minionych ponad 2 lat. Zaczęliśmy być postrzegani jako spółka groszowa, co szkodziło naszej reputacji i ostatecznie zniechęcało nowych inwestorów instytucjonalnych do kapitałowego zaangażowania. Nasz przykład pokazuje, że czasami zwiększenie liczby akcji  nie wpływa znacząco na obroty. Nasi akcjonariusze traktują zakup akcji LUG jako inwestycję długoterminową i kierując się racjonalnymi przesłankami niechętnie pozbywają się papierów. Dlatego uważam, że scalenie niewiele zmieni w zakresie rzeczywistej płynności akcji. Natomiast mamy jasne sygnały, że wraz z opuszczeniem grona spółek groszowych nasz potencjał inwestycyjny zdecydowanie wzrośnie.

 

RI: Kiedy zakończy się cały proces scalenia?

 

RW: Dnia 31 października 2012 złożyliśmy wymagane wnioski do GPW i KDPW wraz z wstępnie zaakceptowanym przez te instytucje harmonogramem procesu scalenia. Zakłada on, że 26 listopada będzie już po wszystkim i nastąpi wznowienie notowań naszych akcji o nowej wartości nominalnej 0,25 zł. Do tego czasu, w dniach 08.11.-23.11.2012 r. akcje LUG będą zawieszone, a na dzień 14.11.2012r. wyznaczono Dzień Referencyjny. 

 

RI: Dziękuję za rozmowę.

 

Niezależny komentarz analityka Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych - Rafała Irzyńskiego:

 

LUG S.A. w ostatnich trzech latach podwoił wartość swoich przychodów i obecnie wielkość rocznej sprzedaży oscyluje wokół 100 mln zł. Wynik na poziomie ebitda w 2011r. wyniósł 9,1 mln zł a zysk netto 3,67 mln zł. Obecny rok spółka planuje zamknąć nieco wyższymi wynikami. Zarząd realizuje politykę intensyfikacji sprzedaży eksportowej poprzez zakładanie stricte handlowych spółek córek z siedzibą w krajach takich jak Brazylia, Niemcy i Ukraina. Na początku roku zostało również otwarte biuro handlowe w Dubaju. Fakt aktywnego wchodzenia na zagraniczne rynki (nawet te geograficznie odległe) wraz z mocną pozycją w Polsce jest potwierdzeniem ugruntowanej pozycji firmy w swojej branży. W planach jest również budowa drugiej fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej niedaleko Zielonej Góry. Uruchomienie produkcji w niej, planowane jest na rok 2015.

 

Scalenie akcji w stosunku 25:1 pozwoli uniknąć traktowania spółki jako „groszową”, a także umożliwi dokładniejszą jej giełdową wycenę. Obecnie ruch o jeden grosz zmienia kapitalizację LUG S.A. o kilkanaście procent. Intencją zarządu jest przeniesienie firmy z rynku NewConnect na rynek główny GPW. Dzięki temu, spółka będzie miała szanse zostać dostrzeżoną przez szersze grono inwestorów, a także wzrośnie rozpoznawalność i wartość marki.

 

Więcej informacji w Teaserze LUG S.A. - [PDF 2 MB]  oraz na stronie www.lug.com.pl