• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 1 do 12 października 2012 r.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 12 października 2012 r. osiągnął poziom 34,80 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości o 0,29%. W analogicznym okresie rosły indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 1,61%, mWig40 o 1,58%, a Wig20 o 0,19%. Za granicą amerykański DIJA zmalał o 0,81%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 131 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 37 mln zł.

 

NCIndex

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowały 153 spółki, wartość rynkowa 86 nie zmieniła się, a 179 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

  • Termo-Rex – w dniu 9 października Spółka opublikowała raport bieżący o zawarciu umowy pożyczki, na mocy której Emitent otrzymał środki pieniężne w kwocie 2 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności oraz części inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej.
  • BLU PRE IPO – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • BGE –  w dniu 10 października Spółka opublikowała raport okresowy za III kwartał 2012 roku;

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
Termo-Rex 2757
BLU PRE IPO 194
BGE 103
IDH 100
Grupa Prawno-Finansowa Causa  100
Emporium  90
Vivid Games 76
Financial Intermediaries Polska 73
EZO 68
Apollo Capital 62

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek Termo-Rex, Partner-Nieruchomości i ZWG.

Nazwa spółki

 Obrót

(w tys. zł) 

Termo-Rex   4 302   
Partner-Nieruchomości    3 946   
ZWG    2 581   
Presto - PDA    2 498   
Voxel     1 652   
Veno     1 328   
Elemental Holding     1 017   
PSW Capital    995   
Genesis Energy    944   
ATON-HT    919   

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

  • EastSideCapital – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • K&K Herbal Polandna spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Partner-Nieruchomości – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;

 

Nazwa spółki Spadek (w %)
EastSideCapital -67
K&K Herbal Poland -60
Partner-Nieruchomości -56
Triceps.pl -48
Black Point -43
Grupa Jaguar -39
Velto  -38
A.pl Internet -38
Global Trade -35
Aedes  -35

 

Opracowanie:

 

CertusCapital