• MediSword Plus 

 MediSword

 

Autoryzowany Doradca

 

IPO S.A.

Nazwa spółki

 

MediSword Plus S.A.

ul. Jesionowa 5

51-311 Kiełczówek k/Wrocławia

Dziedzina (sektor gospodarki)

 

usługi sportowo-rehabilitacyjne

Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)

 

prywatna

Wartość emisji

 

ok. 1,5 mln zł

Przewidywany termin złożenia (publicznego) dokumentu informacyjnego

 

listopad 2012

Przewidywany termin debiutu spółki na NewConnect

 

listopad 2012

WWW

 

www.medisword.pl

 

MediSword

W drodze na NewConnect

 

Zarząd MediSword Plus S.A., realizując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjął kroki zmierzające do upublicznienia spółki. Firma planuje zadebiutować na rynku NewConnect w listopadzie bieżącego roku. Notowanie w ramach Alternatywnego Sytemu Obrotu zostanie poprzedzone ofertą prywatną przeprowadzoną w październiku 2012r. Zamiarem spółki jest pozyskanie ok. 1,5 mln złotych z przeznaczeniem na inwestycje w rozbudowę Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie&Sport oraz zwiększenie kapitału obrotowego. Rolę Autoryzowanego Doradcy oraz koordynatora oferty private placement pełni IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Profil Działalności

 

MediSword Plus S.A. to jedna z wiodących firm terenu Dolnego Śląska specjalizująca się w szeroko pojętej działalności sportowo-rehabilitacyjnej. Model biznesowy spółki oparty jest na połączeniu kompetencji w zakresie świadczenia usług sportu&rekreacji, medycyny&rehabilitacji oraz usług hotelowych. Synergia tych działalności umożliwia kompleksową obsługę każdego klienta, tworząc unikatowy profil biznesowy.

 

Firma jest właścicielem i operatorem Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie&Sport mieszczącego się na terenie aglomeracji wrocławskiej. Na potrzeby ośrodka został zaadaptowany XIX wieczny budynek poddany rewitalizacji z zachowaniem jego oryginalnego, zabytkowego charakteru. Inwestycja oddana do użytku w maju bieżącego roku składa się obecnie z blisko 1.000 m2 powierzchni użytkowej oraz dwóch hal sportowych o łącznej powierzchni 1.200 m2. Ośrodek wraz z infrastrukturą, którego wartość szacowana jest na ponad 7 mln zł, powstał w ciągu dwóch lat dzięki wykorzystaniu środków własnych spółki oraz finansowania bankowego. Działka inwestycyjna o powierzchni blisko 3.400 m2, na której zlokalizowane jest Centrum Rekreacyjne umożliwia jego rozbudowę poprzez uzupełnienie istniejącej infrastruktury o kolejne funkcjonalne obiekty.  

 

MediSword   MediSword

 

Głównym obszarem biznesowym MediSword Plus S.A. jest świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji. W tym segmencie spółka generuje przeważającą część przychodów - ponad 60% ogółu sprzedaży. Oferta firmy dedykowana jest osobom aktywnie dbającym o zdrowie i zachowanie dobrej kondycji fizycznej, zarówno na poziomie amatorskim, jak i zawodowym. Klienci korporacyjni i indywidualni mogą korzystać z profesjonalnie wyposażonych sal treningowych przeznaczonych m.in. do uprawiania tenisa ziemnego i stołowego, badmintona, siatkówki, squasha czy szermierki. Istotnym uzupełnieniem oferty usług są także zajęcia fitness, siłownia oraz SPA. Atutem spółki, determinującym jej pozycję rynkową, jest zawodowa kadra trenerska złożona z wybitnych reprezentantów Polski - medalistów olimpijskich i medalistów mistrzostw świata - gwarantująca najwyższy poziom szkolenia. Regeneracja organizmu oraz ewentualne leczenie urazów i kontuzji odbywać się będzie w medycznej części ośrodka, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny, pod okiem najwyższej klasy lekarzy i fizjoterapeutów. Centrum Rekreacyjne MediSword Zdrowie&Sport dysponuje także zapleczem restauracyjnym i hotelowym, z którego mogą korzystać uczestnicy pobytów wypoczynkowych i terapeutycznych.

 

Strategia rozwoju

 

Strategia rozwoju MediSword Plus S.A. opiera się na założeniu pełnego wykorzystania potencjału usług nowowybudowanego ośrodka, a tym samym znacznego wzrostu skali działalności. Zgodnie z założeniami osiągnie on pełną funkcjonalność w roku 2014. Następnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa będzie jego ekspansja terytorialna - budowa na terenie najbardziej atrakcyjnych biznesowo aglomeracji miejskich kolejnych centrów sportowo-rehabilitacyjnych. Zamiarem spółki, w tej fazie rozwoju, jest stworzenie sieci placówek złożonej z 5 nowoczesnych obiektów, działających w unikatowym modelu biznesowym, rozmieszczonych na terenie największych ośrodków miejskich naszego kraju.

 

MediSword   MediSword

 

Polski rynek usług sportowo-rehabilitacyjnych jest rynkiem perspektywicznym o dużym potencjale. Biorąc pod uwagę postępującą świadomość społeczną w zakresie dbania o zdrowie poprzez aktywność fizyczną w kontekście sukcesywnego wzrostu wydatków konsumpcyjnych, należy przypuszczać, że sektor ten będzie nadal rozwijać się bardzo dynamicznie. Tendencje dotyczące zmiany stylu życia, mody na sport i rekreację, a także znaczący dystans jaki dzieli nasze społeczeństwo od średniego poziomu europejskiego w zakresie ilości czasu poświęcanego na zapewnienie sobie aktywności fizycznej to czynniki wpływające bezpośrednio na zwiększenie potencjału rynku, na którym działa MediSword Plus S.A.

 

 

Tabela 1. Wybrane dane finansowe (w tys. zł)

 

2012P*

2013P

2014P**

przychody

941

1 412

1 482

EBITDA

618

911

962

zysk netto

215

380

442

rentowność netto (%)

22,8

26,9

29,8

P - prognoza
* pierwszy rok działalności MediSword Plus S.A. obejmuje okres od maja 2012r. do grudnia 2012r.

** przy założeniu, że wyniki finansowe generowane są wyłącznie przez jeden ośrodek, tj. Centrum Rekreacyjnego MediSword Zdrowie&Sport w Kiełczówku k/Wrocławia

 

Akcjonariat

 

Głównymi akcjonariuszami MediSword Plus S.A. są: Jacek Łopatniuk - pełniący funkcję Prezesa Zarządu, posiadający 40,3% głosów na WZA spółki oraz Wojciech Żyła - Dyrektor Zarządzający, który jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 38,4% akcji firmy. Pozostała część udziałów należy do inwestorów prywatnych.

 

Struktura akcjonariatu na dzień 3 października 2012r.

 

Wykres 1   Wykres 2

 

Opracowanie:

 

MediSword