• Komunikaty Emitentównews


Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 20 sierpnia 2012 r. do 2 września 2012 r. 


20 sierpnia 2012 r.

 

Tamex Obiekty Sportowe

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy z Urzędem Skarbowym w Legnicy, której przedmiotem jest budowa budynku administracyjno-biurowego z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Legnicy. Emitent jest liderem konsorcjum, które wygrało przetarg, a wartość umowy opiewa na kwotę ok. 16.700 tys. zł brutto.

 

21 sierpnia 2012 r.

 

Hefal Serwis

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy o wartości 1.065 tys. zł netto, której przedmiotem są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu podsufitki z poliwęglanu, w ramach inwestycji pod nazwą "Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu- etap II oraz Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej". Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2012 roku.

 

22 sierpnia 2012 r.

 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS

Zarząd Emitenta poinformował, iż dnia 21 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, której przedmiotem jest dobudowa budynku pięciokondygnacyjnego do północnego skrzydła budynku Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Emitent jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi jeszcze spółka DOMKAT S.A., jako partner konsorcjum (10% udziału). Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 7.248 tys. zł netto, a termin zakończenia to 21 sierpnia 2013 r.

 

23 sierpnia 2012 r.

 

SMT Software

Zarząd Emitenta poinformował, iż dnia 23 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa z grupą ULTIMO działającą w sektorze zarządzania wierzytelnościami masowymi. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie zintegrowanego systemu wspierającego proces obsługi klienta. W ramach umowy Emitent świadczyć będzie także usługi utrzymania oraz hostingu nowo powstałego systemu. Zakończenie prac przewidziane jest na koniec drugiego kwartału 2013 roku, a wartość umowy wynosi 1 772 112 zł netto. Płatności za realizację dokonywane będą etapami.

 

27 sierpnia 2012 r.

 

Doradcy24

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy partnerskiej ze spółką Arteria S.A. Przedmiotem zawartego kontraktu jest bezpośrednia współpraca Emitenta w zakresie wzajemnego przekazywania leadów sprzedażowych ze spółką BC Partner sp. z o.o., która należy do grupy kapitałowej Arteria S.A.

 

28 sierpnia 2012 r.

 

Eurosystem

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu podpisanej umowy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie na: "Uzupełnienie i aktualizację istniejących zbiorów bazy danych obiektów topograficznych oraz dostosowanie do struktur określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych". Emitent jest liderem konsorcjum, które zajmie się realizacją tego projektu. Wynagrodzenie za wywiązanie się z umowy wynosi 2.989 tys. zł brutto, a termin zakończenia prac upływa po 11 miesiącach od daty podpisania umowy.

 

30 sierpnia 2012 r.

 

Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Metso Automation sp. z o.o., której przedmiotem jest realizacja zlecenia p.n. "Wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki w ramach realizacji inwestycji: Przebudowa kotła OP 140/K6 w EC Białystok na kocioł ze złożem bąbelkowym (BFB)". Wartość umowy netto jest liczbą 7 cyfrową w złotych, a termin zakończenia prac przewidziany jest na I kwartał 2013 r.

 

31 sierpnia 2012 r.

 

Ekobox

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu, podpisanej przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, umowy na realizację zlecenia "Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 30 kV, 15 kV i 0,4 kV wraz z dowieszeniem przewodu ADSS na terenie RE Miechów”. Wartość umowy opiewa na kwotę 3.346 tys. zł brutto, a termin ukończenia prac upływa dnia 17 grudnia 2012 r.

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital