• SterGamesNazwa spółki: SterGames S.A.

Rok założenia: 2011 r.

Strona www: www.stergames.com

 

Data debiutu: 30 sierpnia 2012 r.

Sektor: Handel

Ticker: SGM

 

Opis działalności: SterGames S.A. swoją działalność opiera na produkcji, rozwoju i dystrybucji gier komputerowych przeznaczonych przede wszystkim dla użytkowników komputerów klasy PC. Oferta Emitenta to głównie gra muzyczna UltraStar. Spółka zajmuje się również obsługą strony internetowej tej gry, pełniącej dodatkowo funkcję portalu społecznościowego UltraStar Community Network.

 

Kapitalizacja: 5 508 000,00 zł

Wielkość oferty: 300 000,00 zł

Koszty emisji: 29 069,12 /9,69%*

Przychody**: 0,00 zł

Zysk netto**: -35 000,00 zł

Kapitał własny: 460 000,00 zł

Cena/Zysk: --

Cena/Wartość księgowa: 11,97

 

Kurs odniesienia: 0,60 zł

Kurs otwarcia: 0,90 zł

Kurs zamknięcia: 1,08 zł

Wolumen obrotu: 15 723 szt.

Autoryzowany Doradca: Dom Inwestycyjny Taurus S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Venture Incubator S.A. 29,40%/29,40%

Patryk Cebula 29,40%/29,40%

Dom Inwestycyjny Taurus S.A. 10,80%/10,80%

INVESTcon GROUP S.A. 9,80%/9,80%

Free float 20,60%/20,60%

 

*proc. wielkości oferty

**dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 marca 2012 r.

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital