• Merit InvestNazwa spółki: Merit Invest S.A.

Rok założenia: 2010 r.

Strona www: www. meritinvest.pl

 

Data debiutu: 22 sierpnia 2012 r.

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: MEI

 

Opis działalności: Merit Invest S.A. to firma doradczo – inwestycyjna, której głównym przedmiotem działalności jest wspieranie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kapitału niezbędnego do ich rozwoju. W ramach prowadzonej działalności Emitent zajmuje się doradztwem, projektami o tematyce inwestycyjnej współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz inwestycjami kapitałowymi w spółki będące na początkowym etapie rozwoju. Dodatkowo spółka zajmuje się doradztwem w fuzjach i przejęciach, a także opracowuje biznes plany, memoranda informacyjne, analizy strategiczne i prospekty emisyjne.

 

Kapitalizacja: 4 632 600,00 zł

Wielkość oferty: 309 000,00 zł

Koszty emisji: 29 520,00 zł /9,55%*

Przychody**: 300 200,00 zł

Zysk netto**: 99 490,65 zł

Kapitał własny: 398 819,51 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 11,62

 

Kurs odniesienia: 2,00 zł

Kurs otwarcia: 3,11 zł

Kurs zamknięcia: 2,80 zł

Wolumen obrotu: 16 715 szt.

Autoryzowany Doradca: DSBJ Grupa Doradcza sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Seiont Holdings Limited 47,15%/47,15%

Inwestycje.pl S.A. 17,83%/17,83%

Mirosław Stępień 12,09%/12,09%

Sylwia Stępień 6,04%/6,04%

Agata Proppe 6,04%/6,04%

Free float 10,85%/10,85%

 

*proc. wielkości oferty

** dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 30 marca 2012 r.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital