• Statystyki rynkoweStatystyka rynku NewConnect w okresie od 17-sie-2012 do 31-sie-2012.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 8 sierpnia 2012 r. osiągnął poziom 34,55 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 0,4%. W analogicznym okresie malały również indeksy rynku regulowanego – sWig80 - o 0,1%, mWig40 o 1,9%. Wig20 o 2,4%. Za granicą amerykański DIJA stracił 1,4%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 78 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 55 mln zł.

 

NCIndex

 

Nazwa spółki Wzrost (w %)
INVENTI 216%
BABY 79%
LESNERUNO 79%
MOBINI 68%
LUXIMA 67%
REKLAPL 67%
PLASMA 56%
VISION 50%
EMMERSON 50%
BLUETAX 50%
   
Nazwa spółki Spadek (w %)
BUDOSTAL5 -70%
CERABUD -65%
ARTNEWMED -57%
PARTEX -56%
BIOMAX -54%
TONSILAC -50%
DORADCY24 -50%
OPTONET -50%
STIGROUP -44%
FINHOUSE -43%
   
Nazwa spółki Obrót (w tys. zł)
ZWG 6 262
PLANETSOF 2 354
VENO 2 130
PSWCAPITA 1 748
ATONHT 776
FLYPL 627
ROTOPINO 593
MABION 567
COOLMARK 543
BABY 531

 

 

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowało 131 spółek, wartość rynkowa 81 nie zmieniła się, a 195 odnotowało spadek kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

 

  • Inventi– na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Baby– na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • Leśne Runo SA – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek ZWG, Planet Soft i Veno.'

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • Budostal-5– w dniu 22 sierpnia powołano ;
  • Cerabudna spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
    • Art NEW media– na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.

 

 

 

Opracowanie:

 

Certus Capital