• 5 urodziny NewConnect na NewConnect Convention / Catalyst Bond Congress 2012 w Warszawie 

NCC

 

31 sierpnia 2012 r. – w piątą rocznicę utworzenia alternatywnego rynku akcji NewConnect – odbyła się 5. edycja NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress. W organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie konferencji, która tradycyjnie już miała charakter plenerowy i odbyła się przed siedzibą GPW, wzięło udział blisko 800 osób.


NewConnect Convention/Catalyst Bond Congress to znaczące wydarzenie o charakterze edukacyjno-promocyjnym przybliżające uczestnikom młode rynki warszawskiej Giełdy – NewConnect i Catalyst, otwarte zarówno dla inwestorów zainteresowanych bliższym poznaniem tych rynków, osób interesujących się rynkiem kapitałowym, jak i uczestników zawodowo związanych z alternatywnymi rynkami GPW. Konferencja na stałe wpisała się już w kalendarz najważniejszych imprez rynku giełdowego, stając się platformą wymiany informacji i doświadczeń, a przez to przedsięwzięciem, które co roku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem społeczności rynków NewConnect i Catalyst: inwestorów, emitentów, autoryzowanych doradców, firm partnerskich, mediów oraz mieszkańców i gości miast, w których organizowane jest wydarzenie.

 

Podczas tegorocznego wydarzenia można było uczestniczyć w uroczystości debiutu trzech spółek, dowiedzieć się m.in. jak i w co inwestować na rynkach alternatywnych GPW, porozmawiać z ekspertami oraz odwiedzić stoiska emitentów i autoryzowanych doradców.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Ludwik Sobolewski – Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jednym z najciekawszych punktów programu była debata: NewConnect i Catalyst – czy polskie ASO jest lepsze od światowych alternatyw?”, w której o najważniejszych kwestiach dotyczących teraźniejszości i przyszłości rynków NC i Catalyst wypowiedzieli się eksperci z Polski i zagranicy reprezentujące różne środowiska interesariuszy.


Wzięli w niej udział m.in.: Prezes Ludwik Sobolewski, Jarosław Dominiak ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Mirosław Kachniewski ze Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Robert Kwiatkowski – Wiceprezes BondSpot SA, Leszek Pawłowicz – Prezes Rady Giełdy i Attila Szalay-Berzeviczy – Senior Advisor to President & CEO of Warsaw Stock Exchange.

 

Wydarzeniu towarzyszyły konkursy, sondy oraz gala dla inwestorów, a jego uwieńczeniem był koncert zespołu T.Love.


NCC    NCC
     
ncc   ncc
     
ncc       ncc
     
ncc   ncc
     
ncc   ncc
     
ncc   ncc
     
ncc   ncc
     
ncc   ncc
     
ncc   ncc
     
ncc   nccOpracowanie:


GPW