• Uboat-Line S.A. obiera kurs na CatalystMorze


Uboat-Line, spółka specjalizująca się w wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych na trasach morskich dla ciężarówek oraz towarów niebezpiecznych, niebawem zadebiutuje na rynku Catalyst. Debiut poprzedzi prywatna oferta obligacji o łącznej wartości do 2,5 mln zł. Podmiotem pełniącym funkcję Doradcy Transakcyjnego dla spółki Uboat-Line jest firma Certus Capital S.A.

 

Nazwa Spółki

Uboat-Line S.A.

Siedziba Spółki

Gdynia

Doradca Transakcyjny

Certus Capital S.A.

Wartość emisji

do 2,5 mln PLN

Okres do wykupu

24 miesiące

Obrót wtórny

Rynek Catalyst, segment GPW ASO

Strona internetowa Spółki

www.uboat.pl

Strona internetowa Doradcy Transakcyjnego

www.certuscapital.pl

 

Uboat-Line od 2008 r. zajmuje się m.in. wyszukiwaniem oraz rezerwacją połączeń promowych, w szczególności dla klientów biznesowych w obszarze transportu towarowego. Spółka oferuje także usługi w zakresie przesyłek lotniczych, transportu morskiego, transportu intermodalnego oraz zakupu winiet na przejazdy samochodowe.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotował bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln PLN, która poprzedziła debiut Spółki na rynku NewConnect.

 

W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 6,1 mln PLN (+159% w porównaniu z Q1’2011) przy marży EBITDA 284 tys. PLN oraz wypracowując zysk netto w wysokości 131 tys. PLN. Utrzymanie dalszej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez Spółkę finansowania w postaci emisji obligacji. Pozyskany w ten sposób kapitał przeznaczone zostanie m.in. na:

- zakup środków obrotowych w postaci biletów na przeprawy promowe,

- refinansowanie faktoringu (obecny efektywny koszt kapitału z tytułu faktoringu przekracza 30%),

- poszerzenie usług frachtu morskiego o transport kontenerowy.

 

Co bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kapitału, Spółkę cechują niskie wskaźniki zadłużenia – relacja długu oprocentowanego względem kapitału własnego wynosi poniżej 15%.

 

Inwestorzy zainteresowani objęciem obligacji spółki Uboat-Line S.A. proszeni są o kontakt z Doradcą Transakcyjnym – firmą Certus Capital S.A.

 

Opracowanie:

 

CertusCapital