• Statystyki rynkowe 

NCIndex na zamknięciu w dniu 20 lipca 2012 r. osiągnął poziom 34,74 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości o 3,3%. W analogicznym okresie malały również indeksy rynku regulowanego - sWig40 - o 0,7%, mWig40 o 0,6%, a Wig20 o 4,4%. Za granicą amerykański DIJA zyskał 0,4%. Wolumen wymiany walorami na polskim ASO wyniósł ponad 80 mln akcji, a wartość handlu osiągnęła poziom 20 mln zł.

 

NCIndex

 

 

 Statystyki

 

W opisywanym okresie wzrost zanotowały 82 spółki, wartość rynkowa 89 nie zmieniła się, a 228 odnotowało spadek

kursu akcji.

 

Najwięcej można było zyskać inwestując w walory następujących podmiotów:

  • TRICEPS – w dniu 18 lipca 2012 roku Zarząd Spółki powziął informację o podpisaniu umowy franczyzowej z nowym franczyzobiorcą na utworzenie nowej placówki pod marką TRICEPS.PL w Lubinie.;
  • IDH –  na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • HORTICO – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty.

 

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek GKS GieKSa Katowice, ATON-HT i AlejaSamochodowa.pl.

 

Największe spadki zanotowały akcje następujących firm:

 

  • BABY – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej komunikaty;
  • BGE 9lipca br. Zarząd BGE S.A. z poinformował o wpłynięciu rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Szlachty.;
    • DRKENDY – 6 lipca br. Zarząd Dr Kendy S.A. podjął decyzję o rezygnacji ze współpracy z A.Loacker AG oraz o zaprzestaniu dystrybucji słodyczy marki Loacker.

 

 

 

Opracowanie:

 

CertusCapital