• piLABNazwa spółki: piLAB S.A.

Rok założenia: 2010

Strona www: www.pilab.pl

 

Data debiutu: 20 lipca 2012 r.

Sektor: Informatyka

Ticker: PILA

 

Opis działalności: piLAB S.A. specjalizuje się w sprzedaży i wdrażaniu systemów służących digitalizacji, przetwarzaniu oraz archiwizacji dokumentów, zborów i danych. Oferta Emitenta skierowana jest zarówno do podmiotów prywatnych jak i publicznych, w tym uczelni, bibliotek czy też muzeów. Spółka oferuje również szereg dodatkowych usług, tj.: instalacja oprogramowania, pomoc i porady techniczne. Ponadto istnieje możliwość dostosowania oferowanego oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta.

 

Kapitalizacja: 5 040 000,00 zł

Wielkość oferty: 300 000,00 zł

Koszty emisji: 30 929,00 zł/10,31%*

Przychody**: 60 000,00 zł

Zysk netto**: -276 220,12 zł

Kapitał własny: 263 279,88 zł

Cena/Zysk: ---

Cena/Wartość księgowa: 19,14

 

Kurs odniesienia: 2,00 zł

Kurs otwarcia: 3,00 zł

Kurs zamknięcia: 3,60 zł

Wolumen obrotu: 20 354 szt.

Autoryzowany Doradca: Certus Capital S.A.

Animator: Dom Maklerski PKO BP S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Krystian Piećko 51,79%/68,24%

Sergiusz Borysławski 10,71%/7,06%

Paweł Wieczyński 10,71%/7,06%

Przemysław Jura 10,71%/7,06%

Adami Bijas 5,36%/3,53%

Free float 10,71%/7,06%

 

*proc. wielkości oferty

**dane za okres od 18 października 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Opracowanie:

 

CertusCapital