• Mostostal WrocławNazwa spółki: Mostostal Wrocław S.A.

Rok założenia: 1992

Strona www: www.mostostal.wroclaw.pl

 

Data debiutu: 18 lipca 2012 r.

Sektor: Nieruchomości

Ticker: MWO

 

Opis działalności: Mostostal Wrocław S.A. zrezygnowała z dotychczasowej działalności dotyczącej branży chłodniczej oraz metalowej na rzecz prowadzenia działalności operacyjnej na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Emitent zamierza nabywać kamienice oraz inne obiekty budowlane, w których możliwe jest wyodrębnienie oddzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych w celu ich wynajmu. Ponadto Spółka zajmuje się budową obiektów tworzących średnio powierzchniowe zespoły handlowe, tzw. parki handlowe. Obecnie wytypowane zostały 3 lokalizacje, na terenie których w najbliższym czasie powstaną parki handlowe.

 

Kapitalizacja: 105 847 901,92 zł

Wielkość oferty: 16 000 000,00 zł

Koszty emisji: ---/---*

Przychody za 2011 r.: 65 000,00 zł

Zysk netto za 2011 r.: 3 960 000,00 zł

Kapitał własny: 42 936 000,00 zł

Cena/Zysk: 26,73

Cena/Wartość księgowa: 2,47

 

Kurs odniesienia: 1,00 zł

Kurs otwarcia: 1,40 zł

Kurs zamknięcia: 1,42 zł

Wolumen obrotu: 25 354 szt.

Autoryzowany Doradca: Bank DnB NORD Polska S.A., Biuro Maklerskie

Animator: Dom Maklerski PKO BP S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Violetta Zalewska 65,56%/65,56%

Zastal S.A. 19,85%/19,85%

Powszechne Towarzystwo

Inwestycyjne S.A. 6,12%/6,12%

Free float 8,47%/8,47%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

CertusCapital