• ColoseosNazwa spółki: Coleos S.A.      

Rok założenia:  2011

Strona www:  www.coleos.pl

 

Data debiutu:  17 lipca 2012 r.

Sektor:   Media

Ticker:   CLO

 

Opis działalności: Działalność Coleos S.A. skupia się wokół branży reklamowej. Emitent oferuje produkt Coleos AdPanel, dedykowane społecznościom internetowym (użytkownikom korzystającym z przeglądarek Google, Chrome, Internet Explorer o Mozilla Firefox). Ponadto zamiarem Spółki jest nabywanie innych podmiotów, oferujących produkty lub usługi, które mogą być promowane w systemie Coleos AdPanel. Docelowo Emitent zamierza uczynić z oferowanego rozszerzenia centrum multimedialne, w którym poza banerami reklamowymi będą zamieszczane również różnego rodzaju aplikacje.

 

Kapitalizacja: 53 650 000,00 zł

Wielkość oferty:  1 000 000,00 zł

Koszty emisji:  ---/---*

Przychody**:  657 312,59 zł

Zysk netto*: 25 238,72 zł

Kapitał własny: 6 485 238,72 zł

Cena/Zysk:  ---

Cena/Wartość księgowa: 8,27

 

Kurs odniesienia: 1,00 zł

Kurs otwarcia:  1,45 zł

Kurs zamknięcia:  1,45 zł

Wolumen obrotu: 29 108 szt.

Autoryzowany Doradca: Bank DnB NORD Polska S.A., Biuro Maklerskie

Animator:  Bank DnB NORD Polska S.A., Biuro Maklerskie

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz  % akcji / % głosów na WZ

Powszechne Towarzystwo 

Inwestycyjne S.A.  49,35%/49,35%

Krzysztof Biernat  34,16%/34,16%

Free float  16,49%/16,49%

 

*proc. wielkości oferty

**dane za okres od 3 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Opracowanie:


CertusCapital