• Elemental HoldingEH

 

Autoryzowany Doradca

 

Noble Securities Dom Maklerski

Nazwa spółki

 

Elemental Holding S.A.

Dziedzina (sektor gospodarki)

 

ciężki

Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)

 

prywatna

Wartość emisji

 

10,8 mln

 Termin debiutu spółki na NewConnect

 

12 lipca 2012

Liczba emitowanych akcji

 

6 883 329

Liczba akcji po emisji

 

96 381 146

WWW

 

www.elemental.biz

 

 

 

źródło: GPW Media

 

Elemental Holding S.A. zarządza spółkami specjalizującymi się w recyklingu i odzysku odpadów oraz prowadzącymi hurtowy obrót metalami kolorowymi. Grupę kapitałową tworzą obecnie: Syntom S.A., Tesla Recycling S.A. oraz Tesla Metal Sp. z o.o. Podmioty te wykorzystują w swoim rozwoju potencjał działania w silnej grupie: dużą sieć dostawców i odbiorców, ułatwienia logistyczne związane z rozbudowanym zapleczem transportowym i załadunkowym oraz siecią punktów skupu na terenie całego kraju. Aby uniknąć konkurowania na wspólnym rynku, każda ze spółek zajmuje się gospodarką odpadami w innym zakresie: Syntom specjalizuje się w odzysku metali nieżelaznych, Tesla Recycling w recyklingu układów drukowanych, a Tesla Metal w obrocie metalami w postaci półproduktów.

 

W 2011 roku, Grupa wypracowała (dane pro-forma spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej) ponad 15 mln zł zysku przy blisko 550 mln zł przychodów. Prognozy na bieżący rok zakładają ponad 25%-owy wzrost zarówno przychodów, jak i zysku netto.