• Wszystko jasne! Spółki tworzące WIG-20 zdecydowały o podziale zyskudywidenda


Przywilejem wynikającym z posiadania akcji jest prawo do partycypowania w zyskach spółki. Z zasady przedsiębiorstwa o ustabilizowanej pozycji rynkowej, stałych wynikach finansowych i ograniczonych potrzebach inwestycyjnych powinny wypłacać znaczną część zysku akcjonariuszom. Resztę natomiast zostawić w spółce jako kapitał rezerwowy. 


Rok 2011 był łaskawy dla rodzimych blue-chipów. Większość spółek z Wigu-20 zanotowało dodatnie wyniki finansowe, jednak nie wszystkie zamierzają podzielić się zyskiem z właścicielami. 

 

Dywidenda blue-chipów

Nazywa spółki

Dzień dywidendy*

Wypłata dywidendy

Stopa dywidendy**

ASSECO SA

17 maj

1 czerwiec

4,8 proc.

LW Bogdanka

18 maj

14 sierpień

3,26 proc.

Boryszew

xxx

xxx

xxx

BRE Bank

xxx

xxx

xxx

GTC

xxx

xxx

xxx

Bank Handlowy

5 lipiec

31 sierpień

3,56 proc.

JSW

6 lipiec

24 lipiec

5,98 proc.

KGHM

16 lipiec

20 sierpień, 16 listopad

19 proc.

LOTOS

xxx

xxx

xxx

PeKaO

19 czerwiec

5 lipiec

3,90 proc.

PGE

22 sierpień

6 wrzesień

10,17 proc.

PGNIG

xxx

xxx

xxx

PKN Orlen

xxx

xxx

xxx

PKO

12 czerwiec

27 czerwiec

4,07 proc.

PZU

30 sierpień

20 wrzesień

7,43 proc.

SYNTHOS

12 kwiecień

27 kwiecień

7,81 proc.

Tauron

2 lipiec

20 lipiec

6,62 proc.

TPSA

21 czerwiec

5 lipiec

8,88 proc.

TVN

16 kwiecień

7 maj

1 proc.

*dzień, w którym ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy. Dzień dywidendy musi być wyznaczony do 2 miesięcy od dnia w którym podjęto uchwałę o wypłacie zysków

**stopa dywidendy (dywidenda na jedną akcję podzielona przez bieżący kurs akcji) ustalona została dla dnia poprzedzającego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,  na którym podjęto uchwałę o wypłacie dywidendy.

 

Tegorocznym rekordzistą pod względem wysokości wypłacanej dywidendy jest miedziowy potentat KGHM. Spółka, która w 2011 roku wypracowała zysk netto na poziomie 11,3 mld zł, wypłaci blisko 5,7 mld zł akcjonariuszom. Jest to jedna z najwyższych dywidend w historii polskiego rynku kapitałowego. Taką decyzję podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca, w którym decydujący głos ma przedstawiciel Skarbu Państwa. 28,34 zł na akcję znaczenie przewyższa kwotę rekomendowaną przez Zarząd spółki. Od dłuższego czasu rynek oczekiwał, że wypłacona dywidenda będzie wyższa od 17 zł na akcję, proponowanej przez Zarząd, ale mało kto spodziewał się aż tak wysokiego wzrostu.

 

Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa, cytowany w komunikacie MSP powiedział, że KGHM jest w doskonałej sytuacji finansowej i w związku z wypłatą tak dużej dywidendy, nie grozi mu utrata płynności, ani nie wpłynie to negatywnie na przyszłe możliwości rozwoju spółki. Kurs akcji poszybował jednak w dół o blisko 4 proc.

Aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego zadłużenia dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach, 20 sierpnia i 16 listopada br. Środki pod wypłatę  pozyskane będą najprawdopodobniej z kredytu lub emisji obligacji.

 

Dywidendę wypłacą także producenci węgla kamiennego…  

 

LW Bogdanka, która wypracowała 219 mln zł zysku netto w 2011 roku, wypłaci akcjonariuszom 136,05 mln złotych - 4 zł na akcję. Taką decyzję podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 kwietnia br., mimo odmiennego stanowiska zarządu spółki, który rekomendował wypłacenie połowy wspomnianej sumy (68,03 mln zł).  Pozostała część zysku zasili kapitał rezerwowy. W poprzednim roku Bogdanka wypłaciła 1,4 zł dywidendy na akcję (47,6 mln zł). Mirosław Taras, prezes spółki, cytowany w komunikacie PAP, zapowiedział, że aby spełnić oczekiwania właścicieli, Bogdanka musi wziąć sto milionów złotych kredytu.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa, która w 2011 roku wypracowała zysk netto na poziomie 2.082.5 mln złotych, wypłaci  akcjonariuszom w formie dywidendy 631,7 mln złotych, czyli po 5,38 zł na akcję. Uchwałę zgodną z rekomendacją Zarządu, podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31 maja br.

 

Pozostała część zysku zostanie rozdysponowana następująco:

- 127 mln zł trafi do Skarbu Państwa jako obowiązkowa wypłata z zysków  pobierana od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa za okres 1.01.2011-31.07.2011,  

- 130 mln zostanie wypłacone pracownikom,

- reszta środków zostanie przeniesiona w poczet kapitału rezerwowego, przeznaczonego na sfinansowanie programu inwestycyjnego  spółki.

Za rok 2010 JSW wypłaciła akcjonariuszom 130 mln złotych.

 

Mimo wypracowania wysokich zysków żadna ze spółek paliwowych nie zamierza dzielić się z akcjonariuszami…

 

PKN Orlen, LOTOS i PGNiG nie zamierzają wypłacić akcjonariuszom z ubiegłorocznych zysków ani złotówki.  Całość ma zostać przekazana w poczet kapitału zapasowego, celem sfinansowania programów inwestycyjnych. Najwyższy zysk w 2011 roku ze wspomnianej trójki zanotowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – 1,62 mld zł. PKN Orlen wypracował ponad 200 mln mniej, a Grupa Lotos 307 mln złotych.

 

Komisja Nadzoru Finansowego rekomendowała, aby dywidendy banków nie przekraczały 50 proc. zysków…

 

Spośród czterech banków tworzących indeks WIG20, tylko BRE Bank nie wypłaci ubiegłorocznych zysków. Taką decyzję podjęło WZA, uchwała z dnia 31 marca br. Bank osiągnął w 2011 roku zysk na poziomie blisko 1,07 mld zł, ale zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego przeznaczy go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego (966 mln zł) i na fundusz ogólnego ryzyka (100 mln zł).

 

WZ Banku Handlowego zdecydowało 20 czerwca o wypłaceniu 360,6 mln zł, czyli 2,76 zł na akcję dywidendy z zysków wypracowanych w 2011 roku. Stanowisko WZ jest zgodne z wcześniejszą rekomendacją Zarządu spółki. W roku 2011 całkowity zysk wyniósł 721,29 mln zł.

 

1 czerwca br. ZWZ PeKaO S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy 5,38 zł na akcję z zysków wypracowanych w 2011 roku.  Całkowita kwota wypłaconej dywidendy wynosi ponad 1,4 mld złotych, co daje wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 49,96 %. Stanowisko WZA było zgodne z rekomendacjami Zarządu Spółki.

 

6 czerwca br. WZ PKO BP uchwaliło decyzję o wypłacie dywidendy z zysków wypracowanych w 2011 roku. Na akcję przypadło 1,27 zł, co w sumie daje kwotę 1,59 mld zł (40,15 % zysków). Tym samym WZ zgodziło sięz rekomendacją Zarządu spółki, który taki poziom dywidendy określił jako bezpieczny do utrzymania dobrej sytuacji kapitałowej i płynności banku - podaje PAP.

 

Koncerny Energetyczne wypłacą więcej niż chciał Zarząd…


Polska Grupa Energetyczna wpłaci akcjonariuszom po 1,83 zł na akcję. 30 maja Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę zwiększającą wysokość dywidendy z 1,32 zł, proponowanego przez Zarząd spółki, do 1,83 zł. Łącznie do akcjonariuszy trafi 3,42 mld zł z 4,56 mld zł ubiegłorocznych zysków.

Tak wysoki wskaźnik wypłaty dywidendy, zgodnie z opiniami Zarządu nie wpłynie na program inwestycyjny. Spółka posiada bowiem środki, zabezpieczone pod nieudaną transakcję z Energą – podają władzę spółki w depeszy PAP

 

Tauron podobnie jak PGE, wypłaci akcjonariuszom wyższą dywidendę niż sugerował Zarząd spółki. 24 kwietnia WZ uchwaliło wypłatę dywidendy 0,31 zł na jedną akcję, zamiast proponowanej 0,21 zł. W sumie na wypłatę dywidendy przeznaczonych zostało 543 mln z 1,08 mld zł zysków. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniósł w tym roku wysoki 50,13 proc. poziom. Jest to jednak i tak wynik niższy niż w roku poprzednim, kiedy to Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłaceniu całego zysku właścicielom.

 

... a PZU wypłaci więcej niż rekomendowała Komisja Nadzoru Finansowego  

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA 30 maja zdecydowało o wypłaceniu 1,94 mld ubiegłorocznych zysków. Na każdą akcję przypadnie zatem 22,43 zł. Wysokość wypłaty jest wyższa niż rekomendował to zarząd  spółki o 2 zł. Wniosek, podwyższający kwotę złożył przedstawiciel Skarbu Państwa. W 2011 roku spółka wypracowała zysk na poziomie 2,34 mld zł.

 

Polityka dywidendowa PZU przewiduje wypłatę dywidendy od 50 do 100 proc. W tym roku Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła, aby wypłata nie była większa niż 75 proc. osiągniętego zysku. WZ nie posłuchało Komisji i wypłaciło 83 proc. ubiegłorocznych zysków

 

Pod koniec czerwca procedurę wypłacania dywidendy miały już za sobą cztery spółki

 

Przedstawiciel branży chemicznej Synthos  przeznaczył na ten cel 661,63 mln zł z 960,8 mln zł zysku. Pozwoliło to wypłacić 0,5 zł na akcję. Pozostali to Telekomunikacja Polska SA, ASSECO Poland i TVN.

 

Telekomunikacja Polska S.A. wypłaciła akcjonariuszom 1,5 zł na akcję. Ogólnie z wypracowanego w poprzednim roku skonsolidowanego zysku na poziomie 1,917 mld zł spółka wypłaciła 1,912 mld zł.

 

ASSECO POLAND osiągnął w 2011 roku 397,1 mln złotych zysku netto. Decyzją ZWZ z dnia 25 kwietnia do wypłaty dla akcjonariuszy przeznaczone zostało 169,9 mln zł (43 proc.), co daje 2,19 zł na akcję.

 

TVN z wypracowanego w 2011 zysku w wysokości 1,3 mld zł wypłaci akcjonariuszom niewielką część - tylko 10 groszy na jedną akcję (35,5 mln zł). Reszta zasili kapitał rezerwowy spółki. 

 

Opracowanie:


IPO